Nyheder fra Grundejerforeningen

På denne side ser du de seneste nyheder fra Foreningen. Tidligere udsendte nyheder: Klik her

10. november 2019

Hvad skal du gøre, hvis du opdager et indbrud?

Torsdag aften skrev vi i en mail om politiets statistik over indbrud i vores område. Netop som mailen landede i jeres indbakker, var der desværre et indbrud på Skolekrogen (lige husnummer).

På den baggrund vil vi lige gøre det klart, hvordan I skal forholde jer, HVIS det sker hos jer.
 1. Det vigtigste er altid at passe på jer selv. Og ikke løbe nogen risiko, f.eks. for at komme i klammeri med en indbrudstyv. Skræm tyven væk, hvis I overrasker ham.
 2. Ring 1-1-2, hvis tyven er set ved huset eller lige i nærheden. Alarm-nummeret 1-1-2 er kun til akutte situationer.
 3. Slå alarm gennem Nabohjælp. Mobiltelefonens app sender alarmen videre til omkringboende i en radius på 200 meter. Vi ved, at risikoen for flere indbrud stiger, når der har været indbrud i nærheden.
 4. Ring roligt til politiet på 1-1-4 og anmeld indbruddet. Helst samme dag/aften.
 5. Anmeld indbruddet til jeres forsikringsselskab.
 6. Du kan supplere med at slå en besked op på Grundejerforeningens Facebook-gruppe.
Grundejerforeningens bestyrelse kan kun hjælpe med ”moralsk støtte”. Du er velkommen til at kontakte os, men vi registrerer ikke indbrud, og vi sender ikke beskeder herom videre til andre medlemmer eller til politiet. Det er politiet, der tager sig af sagerne, ser dem i sammenhæng og fører statistikken over indbrud.

Se mere information på statistik.politi.dk, og se mere på mulighederne for sikring på www.botrygt.dk og Grundejerforeningens hjemmeside www.kollekolleparken.dk/links.html.

8. november 2019

Indbrud: Hvad siger statistikken? (2 af 2)

På Grundejerforeningens generalforsamling 30. oktober viste bestyrelsen en statistik for antal indbrud i Furesø Kommune, sammenlignet med tal fra Nordsjællands Politikreds og hele landet. I vores mail i går viste vi tallene for vores lokale område.

Politiet måler forekomsten af indbrud som antal anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. Her er tallene for Danmark, Nordsjælland og Kommunen:

image.png

Opgørelsen viser,
 • at hyppigheden i Danmark ligger omkring 10 pr. år pr. 1.000 indbyggere (de grå søjler),
 • at antallet er gået ned de senere år i både Nordsjælland som helhed og i Furesø Kommune (de blå søjler), og
 • at hyppigheden i vores kommune (mørk blå søjle) er kommet ned i nærheden af landsgennemsnittet (godt 10 pr. 1.000 indbyggere).
Hvis vi antager, at vi er 750 mennesker i Kollekolleparkens område, er hyppigheden af indbrud på omkring 20 pr. år pr. 1.000 indbyggere. Hyppigheden af indbrud i vores område er således dobbelt så høj som i landet som helhed og som i Kommunen som helhed.

Se mere information på statistik.politi.dk, og se mere på mulighederne for sikring på www.botrygt.dk og Grundejerforeningens hjemmeside www.kollekolleparken.dk/links.html.

7. november 2019

Indbrud: Hvad siger statistikken? (1 af 2)

På Grundejerforeningens generalforsamling 30. oktober viste bestyrelsen en statistik for antal indbrud i vores område. Tallene er indhentet fra Nordsjællands Politi og bygger på data fra Politiets sagssystem POLSAS.

image.png

Opgørelsen viser,
 • at vi har haft 45 anmeldte indbrud og indbrudsforsøg over de seneste tre hele år, det vil sige 15 pr. år i gennemsnit,
 • at nær hver femte familie (18%) har haft indbrud i tre års-perioden, og
 • at der er forskelle mellem vejene i vores område, antagelig fordi tyvenes ”arbejdsvilkår” og flugtmuligheder er forskellige.
På generalforsamlingen blev også vist sammenligningstal for Danmark, Nordsjælland og Furesø Kommune. Dem bringer vi i en mail til medlemmerne i morgen.

Se mere information på statistik.politi.dk, og se mere på mulighederne for sikring på www.botrygt.dk og Grundejerforeningens hjemmeside www.kollekolleparken.dk/links.html.

5. november 2019

Generalforsamling afholdt

Kære medlemmer af Grundejerforeningen,

Den 30. oktober 2019 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger

3. november 2019

Bo Trygt: Notater fra medlemsmødet 30. oktober 2019

30. oktober havde Grundejerforeningen besøg af forebyggelseskonsulent Jeanette Standly Mikkelsen, som gennemgik emnet indbrud og – navnlig – hvad man kan gøre for at nedsætte risikoen. Her er nogle af de vigtigste punkter fra mødet:
 • Hils på alle man møder i sit kvartér. Tyve hader at blive set.
 • To låse på dørene. Brug systemer med mindst seks stifter. Få en låsesmed til at gennemgå husets låse og komme med effektive og tidssvarende forslag.
 • Lys foran ejendommen kan tyvene ikke lide. Lys dit hus op, så tyve ikke så let kan gemme sig. Brug evt. timer/sensor.
 • Husk lås på skuret, hvis der ligger redskaber, som tyven kan bruge til indbrud.
 • I Johan Christensen-husene er de mange udgange til terrasser og have et svagt punkt. Dels fordi der er mange døre, der skal sikres, dels fordi tyven har mange flugtmuligheder.
 • Sikre de store terrassedøre. Bord eventuelt et hul og sæt en bolt i.
 • Husk at sikre vinduer. Tyverisikring er noget andet end børnesikring.
 • Begræns tyvens skjulesteder. Gør det svært at komme bag i haven.
 • Hæk og hegn kan man ikke kigge igennem. Hæk max. højde 1,80 m ifølge hegnslov, men anbefalingen er max. 1,60 m.
 • En stor rodhodendron foran huset kan også være et godt gemmested.
 • Alarmer er ikke dokumenteret at være effektive. Har man ikke sikret døre og vinduer, er alarm ligegyldig, for tyven er inde og ude igen på få minutter.
 • De fleste hunde er ikke vagthunde. De er opdraget til at være flinke, rare, tålmodige og ikke hoppe op mv. Får hunden en godbid af tyven, bliver hunden glad.
 • Tyve foretrækker forsømte nabolag, hvor intet tyder på, at man holder øje med hinandens huse/grunde.
 • Omvendt er de ikke glade for områder, hvor man tydeligvis kommer hinanden ved.
 • Aktiv nabohjælp forhindrer ca. 25% af indbruddene.
 • Lær dine naboer at kende! Det er noget af det sikreste.
 • Snyd tyven, tøm postkasse, fyld i skraldespand, parker i indkørslen, slå græsset, gå en tur rundt om boligen. Skiferien med sne uden fodspor …
 • Brug Nabohjælp systemets funktioner.
 • Risiko for indbrud fordobles inden for 14 dage i 200 meter zonen omkring et begået indbrud.
 • Ring 1-1-2, hvis man ser indbrudstyven (akut). Hvis ikke akut, brug 1-1-4.
Konsulenten understregede, at det er summen af tiltagene, der har en virkning, og at alle ting ikke er lige relevante alle steder.
De fleste indbrud sker i dagtimerne, hvilket nok overrasker mange. De fleste indbrud laves af enkeltpersoner, der mangler penge eller har indbrud som ekstrajob. Kun få indbrud laves af bander.

Bag Bo Trygt-kampagnen står Det Kriminalpræventive Råd, Bolius, Trygfonden og Realdania. Furesø Kommune samarbejder med Bo Trygt.

Se mere information på www.botrygt.dk og se de nyttige links på Grundejerforeningens hjemmeside www.kollekolleparken.dk/links.html.

12. oktober 2019

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamlingen 30. oktober 2019 fordeles i disse dage til medlemmerne i henhold til vedtægterne. Med indbydelsen følger regnskabet og dagsordenen for generalforsamlingen, som kan hentes her.

5. oktober 2019

Medlemsmøde 30. oktober om at Bo Trygt

Grundejerforeningen indbyder til møde om forebyggelse mod indbrud. En konsulent fra den nye landsdækkende Bo Trygt-kampagne kommer til vores forening og fortæller om forebyggelse, Nabohjælp mm. Fokus vil være på, hvad du selv kan gøre for at nedbringe risikoen for indbrud, og hvad vi kan gøre sammen. Bo Trygt samarbejder med Furesø Kommune, der har lagt et højt ambitionsniveau for den lokale gren af kampagnen.

Det er heldigvis blevet sjældnere, at vi hører om indbrud eller indbrudsforsøg. Men frem for at stole på, at kurven er faldende, må vi fortsætte bestræbelserne for at begrænse risikoen for indbrud i vores område. De mange familier, der har oplevet det, ved, hvor ubehageligt det er. Og kender de omkostninger, det besvær og den utryghed, der følger bagefter.

Bo Trygt-mødet er endnu et initiativ i Grundejerforeningens serie af aktiviteter om dette emne i de senere år. Herunder bred og hyppig information (stribevis af mails til alle medlemmer), målrettede nyttige links på hjemmesiden og flere Tryghedsvandringer i hele vores område. Foreningen har også en forholdsvis høj grad af tilslutning til Nabohjælp, der administreres af Det Kriminalpræventive Råd.

Mødet holdes 30. oktober 2019, kl. 19:00, i Satellitten, altså umiddelbart før Grundejerforeningens ordinære generalforsamling, der begynder kl. 20:00. Vi håber på et stærkt fremmøde.

11. september 2019

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet. Resultatet og status ligger nær budgettet og er i tråd med de senere års regnskaber.
Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/regnskaber.html
 
Grundejerforeningens ordinære generalforsamling planlægges holdt onsdag d. 30. oktober 2019 (indbydelse og dagsorden følger senere).

1. juli 2019

Husk reglerne for nybygninger

Deklarationen, der er tinglyst på ejendommene i vores område, indeholder nogle retningslinjer for bebyggelsesgraden og for placering af bygninger på grundene. De vigtigste punkter er disse:
 • På den enkelte parcel må der kun opføres en fritliggende beboelsesbygning med tilhørende garager for personvogne (højst to garager pr. ejendom).
 • Grundens udnyttelsesgrad må højst andrage 20%.
 • Eventuel senere udvidelse skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse, før bebyggelsen påbegyndes.
 • Garager skal overalt respektere en byggelinje 5,0 m fra vejskel.
 • Enhver bygningsdel skal holdes mindst 2,5 m fra skel, bortset fra garage eller carport, der kan placeres i skel, hvis bestemmelserne i landsbyggeloven i øvrigt er overholdt.
Vi minder om disse regler på baggrund af (endnu) en aktuel sag, hvor Kommunen er i dialog med et medlem og Grundejerforeningen. Kommunen har ifølge deklarationen kontrollen med overholdelsen af retningslinjerne (”påtaleret”). Når retningslinjerne er tinglyst i sin tid, er det en beskyttelse af områdets samlede fremtræden samt varetagelse af hensyn til naboer og forbipasserende.

Du finder deklarationen på Grundejerforeningens hjemmeside:http://www.kollekolleparken.dk/koldeklara.html

29. juni 2019

Grillaften lørdag d. 24/8

Grillaften 2019

29. juni 2019

Nabohjælp er styrket

Antallet af indbrud i vores kommune og område har tilsyneladende stabiliseret sig. Måske kan en optimist også finde grund til at sige, at de tidligere  års stigende kurve er knækket – takket være en målrettet indsats over en bred front.

Som omtalt jævnligt er Nabohjælp et rigtig godt redskab til at orientere hinanden om ferier og andet fravær. Det er jo særligt relevant i den forestående  ferietid. Desuden giver tilmelding til systemet mulighed for at få praktiske oplysninger om, hvordan man kan nedsætte risikoen for indbrud, og hvordan husene kan sikres.

Antallet af tilmeldte i Furesø Kommune ligger højt i forhold til landsgennemsnittet. Og vores Grundejerforening er tilmed blandt de områder i landet,  hvor tilslutningen til Nabohjælp er allerstørst. Over halvdelen af medlemmerne er nemlig nu tilsluttet systemet og bruger det i større eller mindre omfang – det bestemmer man selv.

Nu nemmere via app
I maj blev Nabohjælp-app’en forbedret væsentligt. Hvis du hidtil har brugt systemet  via PC, bør du downloade app’en og indstille den til at virke præcis, som du gerne vil have det. Det er meget nemt. Som bruger af app’en kan du blandt andet nemt se, hvilke af dine naboer, der også er tilsluttet.

Bestyrelsen opfordrer alle resterende medlemmer til også at tilslutte sig Nabohjælp. Læs mere om, hvordan du tilslutter her:https://nabohjaelp.botrygt.dk/app

Der er ikke nogen vanskeligheder eller ulemper ved at være tilmeldt systemet. Kun forskellige mulige fordele, og man vælger selv, hvilke muligheder,  man vil gøre brug af.

Ekspert besøger Grundejerforeningen
Vi får besøg af en sikringsekspert fra Bo Trygt-kampagnen på et medlemsmøde, der holdes 30. oktober kl. 19:00 – en time før den ordinære generalforsamling  samme aften. Sæt kryds i kalenderen.

20. juni 2019

Så er der fest hos naboen!

Studenterfester, fødselsdage og grillparty på terrassen. Og på søndag er det Sankt Hans aften. Det er sæson for fester, der henlægges til haven. Eller hvor musikken og de glade stemmer når ud i haven.

Men hvad der er underholdning for deltagerne i en fest, kan være en plage for naboerne. Og som udgangspunkt er det forbudt at spille så høj musik i haven, at det generer naboerne.

Der bør være plads til udfoldelse – også ud over det sædvanlige – når der er lejlighed til det. Men der bør også være en indbyrdes forventning om, at man dæmper sig lidt, når klokken er kommet forbi almindelig sengetid.

Husk også i det daglige, at radioer og højttalere ikke er til brug i haven. Selv med en lav lydstyrke høres musik nemt på mange meters afstand. Og de fleste vil gerne have fred og ro i deres have.

Vi kan nævne en lille artikel i Bolius om nabostøj: https://www.bolius.dk/maa-du-hoere-hoej-musik-i-din-have-2216

God orientering er nøglen
Pas på det gode forhold til jeres naboer. Så sørg for at orientere dem i god tid. De fleste vil være forstående over for, at der er støj en aften, når blot de er adviseret herom.

Vi opfordrer til, at vi plejer en kultur i foreningen, hvor det er naturligt at ringe på døren hos de nærmeste naboer. Måske også dem, der bor to eller tre huse fra jeres. Fortæl hvad det handler om.

Den næstbedste metode er at skrive en lille seddel og lægge i postkasserne. Til køleskabsdøren.

Grundejerforeningens Facebook-gruppe benyttes nogle gange. Vi har på det seneste set gode eksempler på hensyntagen  på denne måde. Men husk, at ikke alle bruger Facebook i det daglige. Og Facebook-opslag går ud i hele foreningens store område.

Derfor: Personlig orientering er nummer et.

17. juni 2019

Hække og hegn – de vigtigste regler


Hække og hegn kan være kilde til irritation og – i værste tilfælde – konflikter mellem naboer. Husk at få talt med  jeres naboer, før irritationen vokser og bliver svær at håndtere.

Vi har fundet en relevant artikel om disse emner i et nyligt nyhedsbrev fra Bolius:

https://www.bolius.dk/haek-og-hegn-i-skel-her-er-de-vigtigste-regler-1031/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=share

Husk også, at I har pligt til at holde hække og hegn mod offentlig vej, stier og fælles områder. Der er nogle steder  i vores område, hvor grundejerne bør tage fat med en beskæresaks eller sav.

Kommunen er aktiv
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at Furesø Kommune har kontaktet flere medlemmer vedrørende placeringen af hække  og hegn i forhold til skellet mellem den enkelte parcel og de offentlige veje.

Medlemmerne opfordres derfor til at gøre sig bekendt med, hvor skellet om egen ejendom er. Mange steder er skelpælene  godt gemt af jord eller beplantning. Pælene står i grundens hjørner, men deres top er i niveau med terrænet. Hvis det er svært at fastslå, hvor skellet går, kan vi pege på følgende muligheder:

 • Matrikelkortet, som du måske har liggende ved husets papirer. Ellers kan det skaffes via Kommunens hjemmeside.
 • Se efter skelpæle omkring de nærmest liggende grunde, for grundene i vores område er udlagt samtidig i slutningen af 1960-erne, og der blev i sin tid benyttet fælles kriterier.
 • Læg mærke til, hvor lygtepæle, brandhaner, el-skabe og TDC/YouSee-skabe er placeret. Det vil næsten altid være anbragt på offentlige arealer eller Grundejerforeningens fællesarealer – ikke de enkelte  parceller.
 • Hvis du er i tvivl, bør du kontakte Kommunen forud for eventuelle etableringer af hegn eller beplantninger for at få en konkret afklaring og aftale.
I sammenhængen vil vi også nævne deklarationen, der er tinglyst på ejendommene i området. Den findes på Grundejerforeningens  hjemmeside:

http://www.kollekolleparken.dk/koldeklara.html

Anbefaling til medlemmerne
Bolius har i øvrigt jævnligt artikler i deres nyhedsbreve, som kan være interessante for medlemmerne. Det er gratis  at abonnere på nyhedsbrevene.

16. juni 2019

Forskønnelser af fællesarealerne

Områdets fællesarealer bliver som bekendt fornyet og forskønnet i disse år. Det gennemgående tema er fjernelse af vildtvoksende krat og omhyggelig plantning af nye træer og buske. Herved opnås en pænere samlet fremtræden, og vi sparer omkostninger ved at holde krattet tilbage.

De seneste forskønnelser er disse:
 • Rydning af tre mindre områder på stien, der løber parallelt med Kollekollevej.
 • Rydning af kratbevoksning langs stien mellem Sk 28 og Sk 30.
 • Rydning af bevoksning ud for Sk 79 på stien mellem Tornekrogen og det store, centrale fællesareal.
Tidligere er følgende projekter blevet gennemført:
 • Rydning på Tyrestensarealet i kanten mod Nørreskov.
 • Stien mellem det store fællesareal og Skolekrogen (over for Tyrestensarealet) blev ryddet, og der blev sået græs.
 • Visse træer på det store fællesareal har måttet fjernes, da de enten var syge eller skyggede uhensigtsmæssigt. Eller var sat til tilfældigt gennem tiderne.
 • Rækken af paradisæble-træer langs børnehaven måtte lade livet sidste år, da de fleste var syge.
 • Rydning af ”badminton”-arealet, hvor der sidste efterår blev plantet træer og rododendron-buske (som blomstrede flot i maj).
 • Rydning på det lille legeplads-areal (sydøst i vores område). Her er planlagt en enkel og velplaceret beplantning til efteråret, omfattende rododendron, laurbærbuske, to søjle-kirsebærtræer og klatrehortensia  ved transformatorhuset.
 • Der er lagt nyt grus på mange af stierne rundt omkring i vores område.
 • Nogle af de store sten, der er placeret rundt omkring i området, er blevet flyttet lidt.
 • Stien mellem Tornekrogen og Skovlinjen: Krattet blev ryddet, og der blev plantet vedbend.
Ved større ændringer har de nærmeste omkringboende været orienteret om bestyrelsens planer og har haft mulighed for  at påvirke disse. Og hvor der er plantet nyt, har de omkringboende været flinke til at vande de nye vækster. Dette må meget gerne fortsætte, til træerne og buskene er i god vækst.

God økonomi
Vi har brugt en del penge på rydningerne, men vi ser samtidig, at omkostningerne til beskæring af krat falder støt. Der er altså et sundt økonomisk perspektiv i striben af fornyelser og forskønnelser.

Græsklipningen på fællesarealerne bestemmes løbende i en afvejning mellem græssets vækst og foreningens budget. Behovet for klipning afhænger naturligvis i høj grad af vejret i sommerens løb.

De næste større projekter er disse:
 • Plantning af en række af mindre træer (vi har talt om japansk kirsebær) langs stien fra Skolekrogen, forbi børnehaven, videre i kanten af det store, centrale fællesareal og sluttende ved legepladsen. Dette projekt er planlagt.
 • Fornyelse og omlægning af bevoksningen langs stien mellem Gartnerkrogen og Hareskoven – ind mod Højlundshusenes fællesareal. Her skal vi have konkretiseret tankerne.
Bestyrelsen vil fremlægge både resultaterne og overvejelser om de næste skridt ved næste ordinære generalforsamling, der er planlagt til 30. oktober.

12. juni 2019

Må du save grene af naboens træ?

I tilslutning til vores mail i går henviser vi til en udmærket vejledning, som Bolius har lavet: 

11. juni 2019

Må man beskære naboens træer? Eller plukke deres æbler?

Måske tager naboens træer lys fra jeres terrasse eller have? Må jeg frit plante træer på vores grund? Den slags emner dukker op jævnligt. Navnlig i den lyse årstid.
Det vigtigste råd er altid at tale med naboerne om de ting, der er til gene eller irritation. Også når det gælder haverne. Ofte vil man opdage, at naboen aldrig har tænkt over problemet.  Og er med på at løse det.

Det kan være nyttigt at kende nogle af de vigtigste regler. Bestyrelsen gengiver derfor her dele af en fortrinlig artikel i Jyllands-Posten i foråret.

--
Citater fra Jyllands-Posten 3. april 2019:

Må jeg save grene af min nabos træer, hvis de rækker ind over min grund?

»Det må du som udgangspunkt ikke, men der er nogle undtagelser. Hvis grenen, der rækker ind over skellet, er ved at ødelægge hækken eller det hegn, du har i skellet, er det tilladt  at skære den af ved skellinjen. Og det samme hvis grenen forhindrer dig i at komme til med havemaskiner, så du ikke kan vedligeholde området. Er grenen syg, og der er en sikkerhedsrisiko ved at lade den blive, så må du heller ikke selv skære den af. Til gengæld  kan du pålægge din nabo at fjerne den. Det er altid en god idé at tale med naboen, inden man handler. Det kan jo være, at naboen slet ikke ser noget problem i at fjerne grenen. Man skal hele tiden have fokus på ikke at skabe en konflikt.«

Må jeg frit fælde træer i min have, selv om de risikerer at vælte ind i naboens grund?

»Det må du godt. Der findes ikke nogen regler, som siger, at man ikke må, men jeg vil dog sige, at du skal vide, hvad du gør. Træer kan gøre stor skade, især hvis de vælter den  forkerte vej. Min anbefaling vil altid være – i hvert fald hvis der er tale om større træer – at man søger professionel hjælp. Hvis man kommer til at beskadige naboens ejendele, er man forsikringsansvarlig.«

Må jeg plante træer i min have, selv om de stjæler naboens gode udsigt?

»Ja, det må du faktisk godt. Igen vil jeg opfordre til at have fokus på det gode naboskab, og at du orienterer naboen om, at du har planer om at plante et træ. Men der findes altså  ingen regler for det, så i sidste ende står det dig frit for.«

Må jeg male mit og min nabos fælles plankeværk, hvis jeg holder mig til min side af skellet?

»Så længe du holder dig inden for din egen side af skellet, må du godt. Faktisk har du pligt til at vedligeholde plankeværket inden for din egen side. Her er det vigtigt, at du  vælger en maling, der er beregnet til træ. Hvis man vedligeholder plankeværket på en måde, så det går i stykker – f.eks. ved at male med en forkert maling – så har man pligt til at rette op på skaderne.«

Må jeg flage med andre flag end Dannebrog?

»Ja, hvis der er tale om det grønlandske, færøske, norske, svenske, finske og islandske, så må du godt. Samt med EU- og FN-flagene. Alle andre flag kræver en særlig tilladelse fra  politiet – med mindre det er sådan noget som pirat- eller regnbueflag.«

Må jeg plukke bær fra andres have, hvis bærrene befinder sig ud mod offentlig vej?

»Det må du. Hvis du kommer gående på fortovet, og der hænger en gren med nogle lækre moreller eller kirsebær, så må du godt plukke dem, så længe det kun er til privat brug og i  en begrænset mængde. Det skal dog være på offentlig vej. Du må ikke bevæge dig ind i haven og ”betræde privat ejendom”, som det hedder i loven.«

Må jeg begrave mit kæledyr i haven?

»De fleste kæledyr – f.eks. hunde, katte og kaniner – må du gerne begrave i din have. Men du skal grave dem ned i en dybde på 0,5-1 meter, så der ikke kommer ræve og graver dem  op. Og så skal du være opmærksom på, om du har en have, hvor grundvandet står højt. Sådan et sted skal man helst ikke begrave sine kæledyr, da man så risikerer at forurene grundvandet. Langt de fleste steder er det dog ikke et problem.

Må jeg flyve min fjernstyrede kamera-drone over naboens have?

»Det er ikke tilladt at flyve med droner i områder med bymæssig bebyggelse. Når man flyver med drone som hobby, skal man holde en horisontal afstand på 50 m væk fra bymæssig bebyggelse.  Trafikstyrelsen har udarbejdet et regelsæt for flyvning med droner, og det bør man sætte sig grundigt ind i, inden man begynder at flyve.«

Citater fra artikel i Morgenavisen Jyllands-Posten

11. april 2019

Invitation til lege/bolddag

9. april 2019

Kollekolleparken i billeder

Indbydelse til lokal fotokonkurrence
Medlemmer og beboere i Kollekolleparken indbydes til at deltage i en fotokonkurrence med temaet ”Vores område”. Du kan vinde tre flasker fortrinlig rødvin. Udover hæder og ære. Vinderen kåres ved Grundejerforeningens generalforsamling, der i år planlægges holdt 30. oktober.

Der er flere formål med konkurrencen: At deles om glæden ved vores dejlige område. At etablere et fotogalleri på hjemmesiden – til brug for interesserede i vores område. Og at fremskaffe billeder, der kan benyttes i Grundejerforeningens kommunikation, navnlig hjemmesiden.

Send dit yndlingsbillede – gerne flere – til info@kollekolleparken.dk. Løbende, og senest ultimo september. Så samler vi dem sammen, gennemgår dem og kårer en vinder. Alle deltagende fotos ”udstilles” på Grundejerforeningens hjemmeside i en periode på tre uger efter generalforsamlingen.

Du kan indsende fotos fra alle årstider, fra alle tider på døgnet og i al slags vejr. Billederne skal helst give indtryk af Kollekolleparken og dens allernærmeste  omgivelser. Hermed er de to tilgrænsende skove inkluderet, men fokus er Grundejerforeningens område. Der kan være billeder fra egen have, men så skal der være en synlig kobling til en eller flere ejendomme – uanset om det er et af de oprindelige Johan Christensen & Søn-huse eller de nyere huse på Skolekrogens nordøstside. For at forhindre misbrug må der ikke være genkendelige personer på billederne.

Specialkategori: Historiske fotos

Måske har nogle af foreningens medlemmer fotos liggende fra etableringen af området i årene omkring 1970. Eller i de første år derefter. Det kunne være  hyggeligt at dele sådanne fotos via hjemmesiden. Så indsend dem gerne – i digital form. Den foto-tekniske kvalitet må gerne være ringere for historiske billeder. Gamle billeder kunne være interessante at lægge på den historiske sektion på Grundejerforeningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/omos.html

Vi håber, at mange medlemmer og beboere har lyst til at medvirke, og ser frem til at modtage jeres fotos.

Det med små typer: Fotos modtages kun i digital form. Du kan indsende op til 10 fotos. Ved indsendelse af et foto til konkurrencen afgiver fotografen enhver rettighed til det pågældende foto til Grundejerforeningen, som derfor kan benytte fotoet i foreningens kommunikation uden begrænsninger og uden oplysning om fotografen. Trods afgivelsen af brugsrettigheden til Grundejerforeningen har fotografen og/eller indsenderen fortsat mulighed for at benytte fotografiet i andre sammenhænge. Grundejerforeningen har ret til at foretage beskæringer af fotos  eller at bearbejde disse på anden måde. Der må ikke være genkendelige personer på billederne. Ikke alle fotos kommer på hjemmesidens fotogalleri, og ikke alle fotos gemmes. Indsendere af fotos kan i op til et år efter indsendelsen få returneret deres fotos, hvis disse endnu ikke er benyttet i Grundejerforeningens kommunikation.

30. marts 2019

Støjvæg - Gartnerkrogen

Nu kommer der også støjvæg på sydsiden af Kollekollevej.

Det er os en fornøjelse at kunne informere jer på støjgruppens vegne om, at anden fase af etableringen af støjvæggen ved Kollekollevej påbegyndes til sommer, antagelig omkring 1. juli. Således etableres der nu støjvæg på sydsiden af Kollekollevej. Støjgruppen har via en positiv og konstruktiv dialog med kommunen fået en aftale i stand, hvorefter beboerne ud til Kollekollevej selv fjerner hække og hegn, og kommunen opfører støjvæggen.  Altså samme samarbejdsmodel, som blev brugt på nordsiden for nogle måneder siden. Etableringen forventes at tage fire-fem uger.

Den allerede opførte støjvæg på nordsiden af Kollekolle vej beplantes af kommunen i løbet af april.  

Tak til Kommunen for godt samarbejde. Og til de aktive lobbyister i Støjgruppen!

7. februar 2019

Fastelavn søndag d. 3. marts 2019

Så nærmer fastelavn sig, og traditionen tro skal det fejres med udklædning, tøndeslagning og fastelavnsboller. I skulle alle meget gerne have modtaget en invitation i jeres postkasse.
Vi mødes på den store legeplads ved boldbanerne kl. 14. I bedes tilmelde jer på vores Facebook side eller ved at svare på denne e-mail og tilkendegive antal af børn og voksne.
Vi glæder os til at se jer alle store som små, babyer, børn, voksne og ældre!

8. december 2018

Hensynsfuld parkering

Parkering på uhensigtsmæssige steder blev nævnt som et problem, da Grundejerforeningen holdt generalforsamling i oktober.
Helt tilbage fra udstykningen omkring 1970 er der etableret arealer eller baner til parkering langs de store veje i vores område: Gartnerkrogen, Skolekrogen og Tornekrogen. Også andre steder er der udlagt P-arealer. Det er jo ret oplagt, at disse muligheder udnyttes, og at man ikke parkerer i modsatte side af P-banen.

Ifølge deklarationen, der er tinglyst på alle ejendomme i området, er enhver grundejer pligtig til at etablere og vedligeholde plads til mindst to parkeringspladser (inkl. eventuel garage) på egen grund. Ikke alle har to pladser. Og selv blandt dem, der har to pladser, er der jævnligt eksempler på, at parkering på vejen foretrækkes.

Færdselsloven gælder også i Kollekolleparken. Lovens § 28 siger, at parkering ikke må ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen. Man må for eksempel ikke parkere på fortove, foran eller tæt på udkørsler, i T-kryds eller i vejsving. Naturligvis, har man lyst til at sige, men alligevel ses dumme parkeringer jævnligt.

Reglerne kender vi jo godt. Så hvorfor dukker problemet jævnligt op? På generalforsamlinger, i mails til bestyrelsen, eller når man taler sammen i vores område. Vi opfordrer medlemmerne til at give dette en tanke: Hvad kan vi gøre ved det? Hvad kan du selv gøre?

Til slut: Ved besøg udefra af gæster, håndværkere eller andre påhviler det beboerne at sørge for, at de besøgende parkerer hensynsfuldt.

27. november 2018

Kontingent til Grundejerforeningen

Grundejerforeningen Kollekolleparken besluttede på sin ordinære generalforsamling 24. oktober 2018, at kontingentet for foreningsåret 2018-19 (1. september - 31. august) udgør 600 kr. Beløbet er uændret. Kontingentet opkræves til betaling 1. december 2018.
 
Langt de fleste medlemmer har tilmeldt kontingentet til Betalingsservice, så betalingen sker automatisk og rettidigt. Betalingen adviseres på den månedlige betalingsoversigt fra banken. Denne form for betaling er enkel og gratis for det enkelte medlem og er samtidig den billigste og enkleste løsning for Foreningen.
 
Enkelte medlemmer (navnlig nytilflyttede) har ikke tilmeldt sig Betalingsservice og får derfor tilsendt et klassisk Indbetalingskort med almindelig post. Derefter skal de selv sørge for betaling via netbank eller i en bank. Disse medlemmer opfordres hermed til at tilmelde kontingentet til Betalingsservice, så betalingen fremover sker automatisk. Det er både nemmere og billigere, og betalingen sker rettidigt.
 
Tilmelding til Betalingsservice kan let ske i forbindelse med den forestående betaling. De nødvendige oplysninger til banken eller netbanken fremgår af indbetalingskortet:
 • PBS-nr., som er 0570 5568 for Grundejerforeningen Kollekolleparken.
 • Debitorgruppe-nr., som er 00001 for alle i Grundejerforeningen.
 • Det individuelle medlemsnummer (”Kundenr.”) fremgår af indbetalingskortet. Nummeret har 15 karakterer (tal og bogstaver) og indeholder først otte nuller, dernæst angivelse med fem karakterer af det enkelte medlems adresse (på formen ”TK099” for adressen Tornekrogen 99) og endelig cifrene ”01”.
Indbetaling af kontingentet kan også ske direkte til Foreningens bankkonto: Reg 1551, konto 000 617 9029. Husk i så fald i egen interesse at oplyse afsenders adresse tydeligt på betalingen.
Ved betaling fra udlandet skal oplyses SWIFT-BIC DABADKKK og IBAN DK73 3000 0006 1790 29.
 
Eventuelle spørgsmål om betalingen af kontingentet kan rettes til undertegnede.
 
Med venlig hilsen
Henning Rostung

23. november 2018

Hold farten nede

På generalforsamlingen i oktober blev det nævnt, at der for tit køres for stærkt på vores veje.
Det er desværre et tilbagevendende problem. Jævnligt observeres bilister, der har travlt med at komme på arbejde om morgenen eller er ivrige for at komme hjem om eftermiddagen. Eller bare synes, det er vigtigere at skynde sig end at passe på.

Bekymringen drejer sig naturligvis i første række om vores børn, der gerne skal kunne færdes i området i tryghed. Men også voksne bliver utrygge, når der kommer en bil susende.

For et par år siden etablerede Kommunen hastighedsdæmpende ”chikaner” tre steder i vores område. En på Skolekrogens sydøstlige del (ved F24). Og to på Tornekrogen, en på den østligste del (første) del af vejen og en på det lange lige stykke vej. Initiativet kom fra grundejerforeningen. Vi fik en forholdsvis pæn løsning, som er mindre generende for øjet og for de kørende end ”buler” på vejene.
Chikanerne hjalp væsentligt de pågældende steder. Men måske er tiden inde til at bede Kommunen om at etablere flere, navnlig på Gartnerkrogen og på den nordlige del af Skolekrogen.

Det er nemt at sige og skrive: Lad nu være med at køre for stærkt! Men virker det? Skal der gøres andet?
Mon det kun er udefra kommende gæster, håndværkere og forældre til børnehavebørn, der ses køre for stærkt? Eller kan det også være os selv?

Vi inviterer til debat om dette emne på den lukkede Facebook-gruppe for medlemmer og beboere i Kollekolleparken. Vi vil gerne høre jeres meninger. Gå til https://www.facebook.com/groups/311857575683116/

Vi vil følge med i debatten, læse jeres synspunkter og samle op på eventuelle ideer til, hvad der kan gøres ved hastigheden på vores veje. På forhånd tak for jeres medvirken.

01. november 2018

Generalforsamling afholdt

Den 24. oktober 2018 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger.

29. oktober 2018

Borgermøde om indbrud

Vi har modtaget en indbydelse (link) til et borgermøde om indbrudssikring og Nabohjælp. Det holdes 27. november 2018, kl. 17:30-20:00 i Farum Arena. Arrangører er Furesø Kommune, Nordsjællands Politi, Offerrådgivningen, Nabohjælp og Bo Trygt.
 
Emnet er forebyggelse af indbrud i private hjem. Du kan blandt andet høre Nordsjællands Politi fortælle om de lokale forhold, og en tidligere indbrudstyv giver gode tips til at få tyven til at fravælge din bolig. Der vil også være en introduktion til, hvad du selv kan gøre med Nabohjælp, og en sikringsekspert vil fortælle, hvordan du bedst kan sikre dit hjem.
 
Mødet er gratis, og der bliver serveret mad og drikke i aftenens løb. Desuden er der mulighed for børnepasning.
 
Se invitationen og det fulde program i vedhæftede, og tilmeld dig senest 23. november 2018 ved at sende en e-mail til furesoe@mannov.dk. Oplys ved tilmelding dit navn, samt hvor mange I kommer. Har du børn med, der skal passes, skal du også oplyse deres alder.

29. oktober 2018

Etablering af støjvæg ved Kollekollevej

Det er os en fornøjelse at kunne informere jer på støjgruppens vegne om, at første fase af arbejdet med at få etableret støjvægge ved Kollekollevej påbegyndes inden for et par uger. Støjgruppen har via en positiv og konstruktiv dialog med kommunen fået en aftale i stand, hvorefter beboerne ud til Kollekollevej selv fjerner hække og hegn, og kommunen opfører støjvæggen. Etableringen forventes at tage 6-7 uger.
 
I første omgang etableres støjvæggen på nordsiden af vejen, da der i 2018-budgettet ikke var penge til begge sider. Støjgruppen vil fortsætte arbejdet med at sikre penge til sydsiden, så projektet kan færdiggøres. Gruppen er også aktiv ift. støj fra motorvejen og vil snart informere medlemmerne om, hvordan der kan bidrages til dette arbejde.
 
Tak til de 14 aktive støjkrigere!
 
På støjgruppens vegne
 
Gitte Vincents og Mads Emil Kragh

9. oktober 2018

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelsen til generalforsamlingen 24. oktober 2018 er nu blev fordelt til medlemmerne i henhold til vedtægterne. Med indbydelsen fulgte regnskabet og dagsordenen for generalforsamlingen, som kan hentes her.

23. september 2018

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet. Resultatet og status ligger nær budgettet og er i tråd med de senere års regnskaber.
Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/regnskaber.html
 
Grundejerforeningens ordinære generalforsamlingen planlægges holdt onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 20:00 i Satellitten. Indbydelse og dagsorden følger senere.

5. september 2018

Viden om Radon

Der er ikke tegn på, at Radon er et væsentligt problem i vores område. Men emnet er kommet mere i fokus i de senere år, og derfor har Grundejerforeningens bestyrelse set lidt nærmere på det.
 
Radon er en naturligt forekommende gasart i undergrunden. Den kan trænge ind i huse gennem sprækker og utætheder i fundamentet. Radon kan ikke undgås, men man kan sikre husene mod den. Radon ses ikke, og den lugter ikke. Men den er radioaktiv og kan derfor være sundhedsfarlig ved større forekomster. Radon kan skade lungevævet, og det kan i værste fald forårsage lungekræft. Det er baggrunden for den øgede interesse for Radon.
 
Forekomst af Radon måles i antal Becquerel pr. kubikmeter, forkortet Bq/m3. Becquerel er enheden for radioaktivitet.
 • Ved et radonniveau under 100 Bq/m3 behøver man ikke gøre noget for at nedbringe det. Det er dog altid en god idé at holde niveauet så lavt som muligt.
 • Er niveauet mellem 100-200 Bq/m3, anbefaler myndighederne, at man nedbringer det med lette tiltag, såsom at forbedre luftskiftet i boligen.
 • Ved niveauer over 200 Bq/m3 bør man se efter mere effektive tiltag.
Mulighederne for at komme radon til livs afhænger af den enkelte bolig. Blandt andet har det en betydning, om huset har kælder, og om det er ventileret med naturlig ventilation.
 
Kollekolleparken
 
Bestyrelsen er bekendt med to nylige målinger af radon-forekomst. En på Gartnerkrogen (lige nummer), som viste 40 Bq/m3. Og en på Tornekrogen (lige nummer, midt i vores område), der viste 65-75 Bq/m3 i forskellige rum og lidt højere tal i kælderen. Disse to målinger giver således ikke anledning til bekymring.
 
Vi hører gerne fra andre medlemmer, der har fået foretaget målinger, og som vil dele resultaterne med os andre. Brug eventuelt Grundejerforeningens lukkede Facebook-gruppe eller send oplysningerne på en mail til info@kollekolleparken.dk. Ved sidstnævnte mulighed kan du være anonym.
 
Skulle der i medlemskredsen være personer med særlig indsigt i emnet Radon, hører vi også gerne fra vedkommende.
 
Viden om radon kan søges på internettet. Vi peger navnlig på Bolius, https://www.bolius.dk/radonfrithjem/ og Sundhedsstyrelsen, https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/radioaktivitet/radon/boliger#.
 
En række virksomheder tilbyder målinger af forekomsten af Radon. Mulighederne spænder fra ret simple målinger med sporstof til mere avancerede målinger med brug af instrumenter. Opslag på Google giver henvisninger til sådanne firmaer.

27. august 2018

Vil du være nummer 100?

Nu har 98 medlemmer i vores område tilmeldt sig Nabohjælp. Tallet stiger støt. Men det er stadig mindre end godt er. For vi ved, at det hjælper.
Du har chancen for at blive nummer 100, der slutter sig til Nabohjælp. Og næste pejlemærke i en forening som vores er halvdelen af medlemmerne, det vil sige 123, idet vi er 245 ejendomme i Kollekolleparken.

Link til Nabohjælp (herunder mulighed for at melde sig til) findes på Foreningens hjemmeside og kommer også her: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/

Man bestemmer selv, om man vil benytte systemets funktion ”Feriekalender”. Det gør flere og flere, fordi det er effektivt og fungerer enkelt og godt. Men Nabohjælp indeholder også andre funktioner og – ikke mindst – veje til masser af nyttig viden.

Nabohjælp benyttes nu af over 268.000 husstande i Danmark.

Årvågenhed

Vi har desværre jævnligt oplevelser rundt omkring i vores område, som minder om, at årvågenhed er vigtig. Se det helt friske Facebook-opslag fra et medlem og kommentarer hertil. Vi kan hjælpe hinanden meget ved at holde øje med, hvad der foregår i området. Og ved at dele oplysninger over Facebook.

Det er i øvrigt generelt vældig positivt, at Grundejerforeningens lukkede Facebook-gruppe benyttes aktivt indbyrdes mellem medlemmerne. Både om glædelige nyheder, nyttige budskaber og – som aktuelt – advarsler.

Vi tilskynder alle Foreningens medlemmer til koble sig til både Nabohjælp og Facebook-gruppen, https://www.facebook.com/groups/311857575683116/

Vi kan gøre noget ved problemet med de mange indbrud. Hver især. Sammen. Og for hinanden.

6. august 2018

Opdatering vedr. grillaften d. 11/8

Vi synes alle det fantastiske sommervejr er skønt og vi glæder os til en Sommerfest under solens stråler på Lørdag - desværre betyder det også at der i DK er grillforbud! Så vi må ændre lidt i planerne. Alle bedes tage en ret med (fx. salat, tærte, pølsehorn, tunsalat, pizza, lasagne, pastasalat, kogte majs, grønt, deller af forskellige slags eller andet godt) til buffeten OG service OG egne drikkevarer.

Vi sørger for velkomstdrink, snacks, is til børnene og sødt til kaffen.

Da vi er over 80 tilmeldte (flot opbakning!) er alle borde og stole velkomne på Den Store Legeplads gerne senest kl.15.30.

Vi glæder os til en brag af et hygge arrangement - vi ses på lørdag ;-)

18. juni 2018

Grillaften lør. d. 11/8

Grillaften 2018

6. juni 2018

Gør det svært for tyven

Vi kan gøre noget ved problemet med de mange indbrud.
Hver især. Sammen. Og for hinanden.

Der har været færre indbrud i Værløse i år end de senere år. Men der er stadig ubehageligt mange. Flere arbejder på at dæmme op for problemet: Politiet, Kommunen, Det kriminalpræventive Råd og vi i Grundejerforeningen.

Derfor har bestyrelsen igen i år taget initiativ til en tryghedsvandring i grundejerforeningens område for at highlighte nogle af de udfordringer, vi står overfor i forhold til at imødegå det vedvarende høje antal indbrud og indbrudsforsøg.

Den seneste tryghedsvandring blev gennemført 17. maj, og igen i år var det Emil Hermund, Udviklingskonsulent ved Furesø kommune, som gav input til do’s and don’ts. Der var deltagelse af ca. 10 grundejere, som var meget spørgende og videns-delene med egne  erfaringer og tiltag.

Nedenstående er hovedpunkterne fra tryghedsvandringen:
 • Tilmeld jer til Nabohjælp-systemet. Det virker! Selvom I har oparbejdet et godt nabohjælp-system med de nærmeste naboer, anbefales det stadig, at man som grundejer tilslutter sig Nabohjælp.dk. Det har blandt andet de fordele at ens netværk bliver større, og man får del i mange af de gode forslag og tiltag, som bliver pointeret via Nabohjælp.dk
 • Tal med naboerne om, hvad I ønsker af hinanden. Ikke mindst ved fravær (rejser, ferie m.v.)
 • Fysisk sikring (jf. hjemmesidens kilder til information)
 • DNA-mærkning af værdifulde og let omsættelige genstande. DNA-mærkningssæt kan hentes ved Gentofte Politi, der har ansvar for vores område. DNA-mærkningen vil være unik for jeres husstand.
 • Årvågenhed: Hils på ikke blot kendte, men også ukendte personer, du møder i området.
 • Tilbyd ukendte og søgende personer assistance til at finde vej. Måske afværger du derved et indbrud.
 • Ind-/udsyn til ejendommen. Giv tyven dårlige arbejdsforhold ved at give mulighed for indblik til grunde og huse. Deklarationen siger, at hækkene ikke må være højere end 180 cm, men anbefalingen set ud fra et forbyggende perspektiv er at klip hækkene ned til en højde på 160 cm, så man naturligt kan se over dem , når man går forbi huset.
 • Tidsindstillelige tænd/sluk ure. De skal indstilles, så de følger den rytme, som I normalt har, når I er hjemme.
Ud over ovenstående, som er møntet på den enkelte grundejer, blev der i forbindelse med vores fælles områder anbefalet at opsætte flere bomme på vores stier  for at nedsætte muligheden for hurtig til-/afgang med køretøjer.

Konsulenten vil udarbejde en rapport om observationer ved tryghedsvandringen. Den bliver sendt til deltagerne og vil blive lagt på hjemmesiden sammen med rapporterne fra de tilsvarende rundture sidste år.

Nabohjælp
Problemet med indbrud kalder på en fælles indsats og indbyrdes hjælp. Tal med jeres naboer om problemet og hvad I kan gøre. Hver især. Sammen. Og for hinanden.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at tilslutte sig Nabohjælp. Som tidligere nævnt giver systemet med jævne mellemrum gode tips om, hvordan man kan bekæmpe indbrud. Desuden kan man vælge at lægge sine ferieplaner ind i systemet), hvilket giver de valgte nabohjælpere oplysning om, at der grund til at holde ekstra øje med jeres hus. Denne facilitet er frivillig. Vi opfordrer alle til at registrere sig i systemet. Flere end hver tredje husstand i vores område har allerede gjort det. Link til systemet: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/
 
Grundejerforeningens hjemmeside indeholder en række links til masser af nyttig information: http://www.kollekolleparken.dk/links.html
 
Desuden vil vi bede medlemmer, som har indbrud eller indbrudsforsøg, om at melde det til Politiet. Det er hensigtsmæssigt ikke blot i relation til forsikring og opklaring, men også for at synliggøre problemets omfang. Desuden er det en god ide at orientere hinanden via Grundejerforeningens Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/311857575683116/
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at erkende problemets tilstedeværelse og medvirke aktivt til at bekæmpe det – både hos jer selv og hos jeres naboer.

18. maj 2018

Venlig reminder - Forbedring af endnu en sti

Vi minder om, at vi, onsdag d. 23. maj kl. 19.00, skal i gang med fornyelsen af næste sti i vores område - se nedenstående. Vi mangler stadigvæk et par hænder, så vi håber at få et par tilmeldinger mere.

12. maj 2018

Med indbrudstyvens øjne ...

Som tidligere meddelt holder vi den næste tryghedsvandring på torsdag, 17. maj, jf. indbydelsen nedenfor. Som følge af afbud er der tre ledige pladser til arrangementet, så hvis du har fået mulighed for og har lyst til at deltage, så send venligst en mail herom snarest til kasserer@kollekolleparken.dk med oplysning om dit navn, din adresse og dit mobil-nummer.
 
Med denne mail vil vi også gerne orientere andre medlemmer om, hvorfor omkring 12 mennesker går rundt i kvarteret på torsdag og kigger ind mod husene.

Tidligere nyheder

 

Opdateret 10. november 2019