Nyheder fra Grundejerforeningen

På denne side ser du de seneste nyheder fra Foreningen. Tidligere udsendte nyheder: Klik her

11. april 2019

Invitation til lege/bolddag

9. april 2019

Kollekolleparken i billeder

Indbydelse til lokal fotokonkurrence
Medlemmer og beboere i Kollekolleparken indbydes til at deltage i en fotokonkurrence med temaet ”Vores område”. Du kan vinde tre flasker fortrinlig rødvin. Udover hæder og ære. Vinderen kåres ved Grundejerforeningens generalforsamling, der i år planlægges holdt 30. oktober.

Der er flere formål med konkurrencen: At deles om glæden ved vores dejlige område. At etablere et fotogalleri på hjemmesiden – til brug for interesserede i vores område. Og at fremskaffe billeder, der kan benyttes i Grundejerforeningens kommunikation, navnlig hjemmesiden.

Send dit yndlingsbillede – gerne flere – til info@kollekolleparken.dk. Løbende, og senest ultimo september. Så samler vi dem sammen, gennemgår dem og kårer en vinder. Alle deltagende fotos ”udstilles” på Grundejerforeningens hjemmeside i en periode på tre uger efter generalforsamlingen.

Du kan indsende fotos fra alle årstider, fra alle tider på døgnet og i al slags vejr. Billederne skal helst give indtryk af Kollekolleparken og dens allernærmeste  omgivelser. Hermed er de to tilgrænsende skove inkluderet, men fokus er Grundejerforeningens område. Der kan være billeder fra egen have, men så skal der være en synlig kobling til en eller flere ejendomme – uanset om det er et af de oprindelige Johan Christensen & Søn-huse eller de nyere huse på Skolekrogens nordøstside. For at forhindre misbrug må der ikke være genkendelige personer på billederne.

Specialkategori: Historiske fotos

Måske har nogle af foreningens medlemmer fotos liggende fra etableringen af området i årene omkring 1970. Eller i de første år derefter. Det kunne være  hyggeligt at dele sådanne fotos via hjemmesiden. Så indsend dem gerne – i digital form. Den foto-tekniske kvalitet må gerne være ringere for historiske billeder. Gamle billeder kunne være interessante at lægge på den historiske sektion på Grundejerforeningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/omos.html

Vi håber, at mange medlemmer og beboere har lyst til at medvirke, og ser frem til at modtage jeres fotos.

Det med små typer: Fotos modtages kun i digital form. Du kan indsende op til 10 fotos. Ved indsendelse af et foto til konkurrencen afgiver fotografen enhver rettighed til det pågældende foto til Grundejerforeningen, som derfor kan benytte fotoet i foreningens kommunikation uden begrænsninger og uden oplysning om fotografen. Trods afgivelsen af brugsrettigheden til Grundejerforeningen har fotografen og/eller indsenderen fortsat mulighed for at benytte fotografiet i andre sammenhænge. Grundejerforeningen har ret til at foretage beskæringer af fotos  eller at bearbejde disse på anden måde. Der må ikke være genkendelige personer på billederne. Ikke alle fotos kommer på hjemmesidens fotogalleri, og ikke alle fotos gemmes. Indsendere af fotos kan i op til et år efter indsendelsen få returneret deres fotos, hvis disse endnu ikke er benyttet i Grundejerforeningens kommunikation.

30. marts 2019

Støjvæg - Gartnerkrogen

Nu kommer der også støjvæg på sydsiden af Kollekollevej.

Det er os en fornøjelse at kunne informere jer på støjgruppens vegne om, at anden fase af etableringen af støjvæggen ved Kollekollevej påbegyndes til sommer, antagelig omkring 1. juli. Således etableres der nu støjvæg på sydsiden af Kollekollevej. Støjgruppen har via en positiv og konstruktiv dialog med kommunen fået en aftale i stand, hvorefter beboerne ud til Kollekollevej selv fjerner hække og hegn, og kommunen opfører støjvæggen.  Altså samme samarbejdsmodel, som blev brugt på nordsiden for nogle måneder siden. Etableringen forventes at tage fire-fem uger.

Den allerede opførte støjvæg på nordsiden af Kollekolle vej beplantes af kommunen i løbet af april.  

Tak til Kommunen for godt samarbejde. Og til de aktive lobbyister i Støjgruppen!

7. februar 2019

Fastelavn søndag d. 3. marts 2019

Så nærmer fastelavn sig, og traditionen tro skal det fejres med udklædning, tøndeslagning og fastelavnsboller. I skulle alle meget gerne have modtaget en invitation i jeres postkasse.
Vi mødes på den store legeplads ved boldbanerne kl. 14. I bedes tilmelde jer på vores Facebook side eller ved at svare på denne e-mail og tilkendegive antal af børn og voksne.
Vi glæder os til at se jer alle store som små, babyer, børn, voksne og ældre!

8. december 2018

Hensynsfuld parkering

Parkering på uhensigtsmæssige steder blev nævnt som et problem, da Grundejerforeningen holdt generalforsamling i oktober.
Helt tilbage fra udstykningen omkring 1970 er der etableret arealer eller baner til parkering langs de store veje i vores område: Gartnerkrogen, Skolekrogen og Tornekrogen. Også andre steder er der udlagt P-arealer. Det er jo ret oplagt, at disse muligheder udnyttes, og at man ikke parkerer i modsatte side af P-banen.

Ifølge deklarationen, der er tinglyst på alle ejendomme i området, er enhver grundejer pligtig til at etablere og vedligeholde plads til mindst to parkeringspladser (inkl. eventuel garage) på egen grund. Ikke alle har to pladser. Og selv blandt dem, der har to pladser, er der jævnligt eksempler på, at parkering på vejen foretrækkes.

Færdselsloven gælder også i Kollekolleparken. Lovens § 28 siger, at parkering ikke må ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen. Man må for eksempel ikke parkere på fortove, foran eller tæt på udkørsler, i T-kryds eller i vejsving. Naturligvis, har man lyst til at sige, men alligevel ses dumme parkeringer jævnligt.

Reglerne kender vi jo godt. Så hvorfor dukker problemet jævnligt op? På generalforsamlinger, i mails til bestyrelsen, eller når man taler sammen i vores område. Vi opfordrer medlemmerne til at give dette en tanke: Hvad kan vi gøre ved det? Hvad kan du selv gøre?

Til slut: Ved besøg udefra af gæster, håndværkere eller andre påhviler det beboerne at sørge for, at de besøgende parkerer hensynsfuldt.

27. november 2018

Kontingent til Grundejerforeningen

Grundejerforeningen Kollekolleparken besluttede på sin ordinære generalforsamling 24. oktober 2018, at kontingentet for foreningsåret 2018-19 (1. september - 31. august) udgør 600 kr. Beløbet er uændret. Kontingentet opkræves til betaling 1. december 2018.
 
Langt de fleste medlemmer har tilmeldt kontingentet til Betalingsservice, så betalingen sker automatisk og rettidigt. Betalingen adviseres på den månedlige betalingsoversigt fra banken. Denne form for betaling er enkel og gratis for det enkelte medlem og er samtidig den billigste og enkleste løsning for Foreningen.
 
Enkelte medlemmer (navnlig nytilflyttede) har ikke tilmeldt sig Betalingsservice og får derfor tilsendt et klassisk Indbetalingskort med almindelig post. Derefter skal de selv sørge for betaling via netbank eller i en bank. Disse medlemmer opfordres hermed til at tilmelde kontingentet til Betalingsservice, så betalingen fremover sker automatisk. Det er både nemmere og billigere, og betalingen sker rettidigt.
 
Tilmelding til Betalingsservice kan let ske i forbindelse med den forestående betaling. De nødvendige oplysninger til banken eller netbanken fremgår af indbetalingskortet:
 • PBS-nr., som er 0570 5568 for Grundejerforeningen Kollekolleparken.
 • Debitorgruppe-nr., som er 00001 for alle i Grundejerforeningen.
 • Det individuelle medlemsnummer (”Kundenr.”) fremgår af indbetalingskortet. Nummeret har 15 karakterer (tal og bogstaver) og indeholder først otte nuller, dernæst angivelse med fem karakterer af det enkelte medlems adresse (på formen ”TK099” for adressen Tornekrogen 99) og endelig cifrene ”01”.
Indbetaling af kontingentet kan også ske direkte til Foreningens bankkonto: Reg 1551, konto 000 617 9029. Husk i så fald i egen interesse at oplyse afsenders adresse tydeligt på betalingen.
Ved betaling fra udlandet skal oplyses SWIFT-BIC DABADKKK og IBAN DK73 3000 0006 1790 29.
 
Eventuelle spørgsmål om betalingen af kontingentet kan rettes til undertegnede.
 
Med venlig hilsen
Henning Rostung

23. november 2018

Hold farten nede

På generalforsamlingen i oktober blev det nævnt, at der for tit køres for stærkt på vores veje.
Det er desværre et tilbagevendende problem. Jævnligt observeres bilister, der har travlt med at komme på arbejde om morgenen eller er ivrige for at komme hjem om eftermiddagen. Eller bare synes, det er vigtigere at skynde sig end at passe på.

Bekymringen drejer sig naturligvis i første række om vores børn, der gerne skal kunne færdes i området i tryghed. Men også voksne bliver utrygge, når der kommer en bil susende.

For et par år siden etablerede Kommunen hastighedsdæmpende ”chikaner” tre steder i vores område. En på Skolekrogens sydøstlige del (ved F24). Og to på Tornekrogen, en på den østligste del (første) del af vejen og en på det lange lige stykke vej. Initiativet kom fra grundejerforeningen. Vi fik en forholdsvis pæn løsning, som er mindre generende for øjet og for de kørende end ”buler” på vejene.
Chikanerne hjalp væsentligt de pågældende steder. Men måske er tiden inde til at bede Kommunen om at etablere flere, navnlig på Gartnerkrogen og på den nordlige del af Skolekrogen.

Det er nemt at sige og skrive: Lad nu være med at køre for stærkt! Men virker det? Skal der gøres andet?
Mon det kun er udefra kommende gæster, håndværkere og forældre til børnehavebørn, der ses køre for stærkt? Eller kan det også være os selv?

Vi inviterer til debat om dette emne på den lukkede Facebook-gruppe for medlemmer og beboere i Kollekolleparken. Vi vil gerne høre jeres meninger. Gå til https://www.facebook.com/groups/311857575683116/

Vi vil følge med i debatten, læse jeres synspunkter og samle op på eventuelle ideer til, hvad der kan gøres ved hastigheden på vores veje. På forhånd tak for jeres medvirken.

01. november 2018

Generalforsamling afholdt

Den 24. oktober 2018 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger.

29. oktober 2018

Borgermøde om indbrud

Vi har modtaget en indbydelse (link) til et borgermøde om indbrudssikring og Nabohjælp. Det holdes 27. november 2018, kl. 17:30-20:00 i Farum Arena. Arrangører er Furesø Kommune, Nordsjællands Politi, Offerrådgivningen, Nabohjælp og Bo Trygt.
 
Emnet er forebyggelse af indbrud i private hjem. Du kan blandt andet høre Nordsjællands Politi fortælle om de lokale forhold, og en tidligere indbrudstyv giver gode tips til at få tyven til at fravælge din bolig. Der vil også være en introduktion til, hvad du selv kan gøre med Nabohjælp, og en sikringsekspert vil fortælle, hvordan du bedst kan sikre dit hjem.
 
Mødet er gratis, og der bliver serveret mad og drikke i aftenens løb. Desuden er der mulighed for børnepasning.
 
Se invitationen og det fulde program i vedhæftede, og tilmeld dig senest 23. november 2018 ved at sende en e-mail til furesoe@mannov.dk. Oplys ved tilmelding dit navn, samt hvor mange I kommer. Har du børn med, der skal passes, skal du også oplyse deres alder.

29. oktober 2018

Etablering af støjvæg ved Kollekollevej

Det er os en fornøjelse at kunne informere jer på støjgruppens vegne om, at første fase af arbejdet med at få etableret støjvægge ved Kollekollevej påbegyndes inden for et par uger. Støjgruppen har via en positiv og konstruktiv dialog med kommunen fået en aftale i stand, hvorefter beboerne ud til Kollekollevej selv fjerner hække og hegn, og kommunen opfører støjvæggen. Etableringen forventes at tage 6-7 uger.
 
I første omgang etableres støjvæggen på nordsiden af vejen, da der i 2018-budgettet ikke var penge til begge sider. Støjgruppen vil fortsætte arbejdet med at sikre penge til sydsiden, så projektet kan færdiggøres. Gruppen er også aktiv ift. støj fra motorvejen og vil snart informere medlemmerne om, hvordan der kan bidrages til dette arbejde.
 
Tak til de 14 aktive støjkrigere!
 
På støjgruppens vegne
 
Gitte Vincents og Mads Emil Kragh

9. oktober 2018

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelsen til generalforsamlingen 24. oktober 2018 er nu blev fordelt til medlemmerne i henhold til vedtægterne. Med indbydelsen fulgte regnskabet og dagsordenen for generalforsamlingen, som kan hentes her.

23. september 2018

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet. Resultatet og status ligger nær budgettet og er i tråd med de senere års regnskaber.
Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/regnskaber.html
 
Grundejerforeningens ordinære generalforsamlingen planlægges holdt onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 20:00 i Satellitten. Indbydelse og dagsorden følger senere.

5. september 2018

Viden om Radon

Der er ikke tegn på, at Radon er et væsentligt problem i vores område. Men emnet er kommet mere i fokus i de senere år, og derfor har Grundejerforeningens bestyrelse set lidt nærmere på det.
 
Radon er en naturligt forekommende gasart i undergrunden. Den kan trænge ind i huse gennem sprækker og utætheder i fundamentet. Radon kan ikke undgås, men man kan sikre husene mod den. Radon ses ikke, og den lugter ikke. Men den er radioaktiv og kan derfor være sundhedsfarlig ved større forekomster. Radon kan skade lungevævet, og det kan i værste fald forårsage lungekræft. Det er baggrunden for den øgede interesse for Radon.
 
Forekomst af Radon måles i antal Becquerel pr. kubikmeter, forkortet Bq/m3. Becquerel er enheden for radioaktivitet.
 • Ved et radonniveau under 100 Bq/m3 behøver man ikke gøre noget for at nedbringe det. Det er dog altid en god idé at holde niveauet så lavt som muligt.
 • Er niveauet mellem 100-200 Bq/m3, anbefaler myndighederne, at man nedbringer det med lette tiltag, såsom at forbedre luftskiftet i boligen.
 • Ved niveauer over 200 Bq/m3 bør man se efter mere effektive tiltag.
Mulighederne for at komme radon til livs afhænger af den enkelte bolig. Blandt andet har det en betydning, om huset har kælder, og om det er ventileret med naturlig ventilation.
 
Kollekolleparken
 
Bestyrelsen er bekendt med to nylige målinger af radon-forekomst. En på Gartnerkrogen (lige nummer), som viste 40 Bq/m3. Og en på Tornekrogen (lige nummer, midt i vores område), der viste 65-75 Bq/m3 i forskellige rum og lidt højere tal i kælderen. Disse to målinger giver således ikke anledning til bekymring.
 
Vi hører gerne fra andre medlemmer, der har fået foretaget målinger, og som vil dele resultaterne med os andre. Brug eventuelt Grundejerforeningens lukkede Facebook-gruppe eller send oplysningerne på en mail til info@kollekolleparken.dk. Ved sidstnævnte mulighed kan du være anonym.
 
Skulle der i medlemskredsen være personer med særlig indsigt i emnet Radon, hører vi også gerne fra vedkommende.
 
Viden om radon kan søges på internettet. Vi peger navnlig på Bolius, https://www.bolius.dk/radonfrithjem/ og Sundhedsstyrelsen, https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/radioaktivitet/radon/boliger#.
 
En række virksomheder tilbyder målinger af forekomsten af Radon. Mulighederne spænder fra ret simple målinger med sporstof til mere avancerede målinger med brug af instrumenter. Opslag på Google giver henvisninger til sådanne firmaer.

27. august 2018

Vil du være nummer 100?

Nu har 98 medlemmer i vores område tilmeldt sig Nabohjælp. Tallet stiger støt. Men det er stadig mindre end godt er. For vi ved, at det hjælper.
Du har chancen for at blive nummer 100, der slutter sig til Nabohjælp. Og næste pejlemærke i en forening som vores er halvdelen af medlemmerne, det vil sige 123, idet vi er 245 ejendomme i Kollekolleparken.

Link til Nabohjælp (herunder mulighed for at melde sig til) findes på Foreningens hjemmeside og kommer også her: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/

Man bestemmer selv, om man vil benytte systemets funktion ”Feriekalender”. Det gør flere og flere, fordi det er effektivt og fungerer enkelt og godt. Men Nabohjælp indeholder også andre funktioner og – ikke mindst – veje til masser af nyttig viden.

Nabohjælp benyttes nu af over 268.000 husstande i Danmark.

Årvågenhed

Vi har desværre jævnligt oplevelser rundt omkring i vores område, som minder om, at årvågenhed er vigtig. Se det helt friske Facebook-opslag fra et medlem og kommentarer hertil. Vi kan hjælpe hinanden meget ved at holde øje med, hvad der foregår i området. Og ved at dele oplysninger over Facebook.

Det er i øvrigt generelt vældig positivt, at Grundejerforeningens lukkede Facebook-gruppe benyttes aktivt indbyrdes mellem medlemmerne. Både om glædelige nyheder, nyttige budskaber og – som aktuelt – advarsler.

Vi tilskynder alle Foreningens medlemmer til koble sig til både Nabohjælp og Facebook-gruppen, https://www.facebook.com/groups/311857575683116/

Vi kan gøre noget ved problemet med de mange indbrud. Hver især. Sammen. Og for hinanden.

6. august 2018

Opdatering vedr. grillaften d. 11/8

Vi synes alle det fantastiske sommervejr er skønt og vi glæder os til en Sommerfest under solens stråler på Lørdag - desværre betyder det også at der i DK er grillforbud! Så vi må ændre lidt i planerne. Alle bedes tage en ret med (fx. salat, tærte, pølsehorn, tunsalat, pizza, lasagne, pastasalat, kogte majs, grønt, deller af forskellige slags eller andet godt) til buffeten OG service OG egne drikkevarer.

Vi sørger for velkomstdrink, snacks, is til børnene og sødt til kaffen.

Da vi er over 80 tilmeldte (flot opbakning!) er alle borde og stole velkomne på Den Store Legeplads gerne senest kl.15.30.

Vi glæder os til en brag af et hygge arrangement - vi ses på lørdag ;-)

18. juni 2018

Grillaften lør. d. 11/8

Grillaften 2018

6. juni 2018

Gør det svært for tyven

Vi kan gøre noget ved problemet med de mange indbrud.
Hver især. Sammen. Og for hinanden.

Der har været færre indbrud i Værløse i år end de senere år. Men der er stadig ubehageligt mange. Flere arbejder på at dæmme op for problemet: Politiet, Kommunen, Det kriminalpræventive Råd og vi i Grundejerforeningen.

Derfor har bestyrelsen igen i år taget initiativ til en tryghedsvandring i grundejerforeningens område for at highlighte nogle af de udfordringer, vi står overfor i forhold til at imødegå det vedvarende høje antal indbrud og indbrudsforsøg.

Den seneste tryghedsvandring blev gennemført 17. maj, og igen i år var det Emil Hermund, Udviklingskonsulent ved Furesø kommune, som gav input til do’s and don’ts. Der var deltagelse af ca. 10 grundejere, som var meget spørgende og videns-delene med egne  erfaringer og tiltag.

Nedenstående er hovedpunkterne fra tryghedsvandringen:
 • Tilmeld jer til Nabohjælp-systemet. Det virker! Selvom I har oparbejdet et godt nabohjælp-system med de nærmeste naboer, anbefales det stadig, at man som grundejer tilslutter sig Nabohjælp.dk. Det har blandt andet de fordele at ens netværk bliver større, og man får del i mange af de gode forslag og tiltag, som bliver pointeret via Nabohjælp.dk
 • Tal med naboerne om, hvad I ønsker af hinanden. Ikke mindst ved fravær (rejser, ferie m.v.)
 • Fysisk sikring (jf. hjemmesidens kilder til information)
 • DNA-mærkning af værdifulde og let omsættelige genstande. DNA-mærkningssæt kan hentes ved Gentofte Politi, der har ansvar for vores område. DNA-mærkningen vil være unik for jeres husstand.
 • Årvågenhed: Hils på ikke blot kendte, men også ukendte personer, du møder i området.
 • Tilbyd ukendte og søgende personer assistance til at finde vej. Måske afværger du derved et indbrud.
 • Ind-/udsyn til ejendommen. Giv tyven dårlige arbejdsforhold ved at give mulighed for indblik til grunde og huse. Deklarationen siger, at hækkene ikke må være højere end 180 cm, men anbefalingen set ud fra et forbyggende perspektiv er at klip hækkene ned til en højde på 160 cm, så man naturligt kan se over dem , når man går forbi huset.
 • Tidsindstillelige tænd/sluk ure. De skal indstilles, så de følger den rytme, som I normalt har, når I er hjemme.
Ud over ovenstående, som er møntet på den enkelte grundejer, blev der i forbindelse med vores fælles områder anbefalet at opsætte flere bomme på vores stier  for at nedsætte muligheden for hurtig til-/afgang med køretøjer.

Konsulenten vil udarbejde en rapport om observationer ved tryghedsvandringen. Den bliver sendt til deltagerne og vil blive lagt på hjemmesiden sammen med rapporterne fra de tilsvarende rundture sidste år.

Nabohjælp
Problemet med indbrud kalder på en fælles indsats og indbyrdes hjælp. Tal med jeres naboer om problemet og hvad I kan gøre. Hver især. Sammen. Og for hinanden.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at tilslutte sig Nabohjælp. Som tidligere nævnt giver systemet med jævne mellemrum gode tips om, hvordan man kan bekæmpe indbrud. Desuden kan man vælge at lægge sine ferieplaner ind i systemet), hvilket giver de valgte nabohjælpere oplysning om, at der grund til at holde ekstra øje med jeres hus. Denne facilitet er frivillig. Vi opfordrer alle til at registrere sig i systemet. Flere end hver tredje husstand i vores område har allerede gjort det. Link til systemet: https://xn--nabohjlp-o0a.dk/
 
Grundejerforeningens hjemmeside indeholder en række links til masser af nyttig information: http://www.kollekolleparken.dk/links.html
 
Desuden vil vi bede medlemmer, som har indbrud eller indbrudsforsøg, om at melde det til Politiet. Det er hensigtsmæssigt ikke blot i relation til forsikring og opklaring, men også for at synliggøre problemets omfang. Desuden er det en god ide at orientere hinanden via Grundejerforeningens Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/311857575683116/
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at erkende problemets tilstedeværelse og medvirke aktivt til at bekæmpe det – både hos jer selv og hos jeres naboer.

18. maj 2018

Venlig reminder - Forbedring af endnu en sti

Vi minder om, at vi, onsdag d. 23. maj kl. 19.00, skal i gang med fornyelsen af næste sti i vores område - se nedenstående. Vi mangler stadigvæk et par hænder, så vi håber at få et par tilmeldinger mere.

12. maj 2018

Med indbrudstyvens øjne ...

Som tidligere meddelt holder vi den næste tryghedsvandring på torsdag, 17. maj, jf. indbydelsen nedenfor. Som følge af afbud er der tre ledige pladser til arrangementet, så hvis du har fået mulighed for og har lyst til at deltage, så send venligst en mail herom snarest til kasserer@kollekolleparken.dk med oplysning om dit navn, din adresse og dit mobil-nummer.
 
Med denne mail vil vi også gerne orientere andre medlemmer om, hvorfor omkring 12 mennesker går rundt i kvarteret på torsdag og kigger ind mod husene.

Tidligere nyheder

 

Opdateret 11. april 2019