Nyheder fra Grundejerforeningen

På denne side ser du de seneste nyheder fra Foreningen. Tidligere udsendte nyheder: Klik her

18. maj 2020

Hegn og Hæk

I denne tid, hvor hække og buske er sprunget ud, præsenterer området sig på flotteste vis. Det vil vi gerne holde fast i. Så hermed en venlig opfordring til at gå en tur rundt om matriklen – særligt mod offentlig vej eller Grundejerforeningens fællesarealer – og se efter, om de enkelte matrikler har et grønt udtryk (jf. også deklarationen, der er tinglyst på alle ejendomme). I balancen mellem privatlivets fred og det ønskede grønne udtryk pynter planter i og omkring hegn mod vej eller fællesarealer.

Hvis du har spørgsmål vedrørende beplantning eller placering af hæk eller hegn, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Vi kommer gerne forbi og kan hjælpe med at afklare den nævnte balance.

13. april 2020

Tak for en flot indsats

Alle grene fra krattet langs stien på Gartnerkrogen er nu flyttet ud på vejen. Klar til at blive hentet af vognmanden, som er bestilt til mandag 20. april. Men da vi allerede er klar, forsøger vi at få grenene hentet tidligere.

Tre hold på hver fem-seks mand (M/K) fik flyttet alle grenene ud på vejen, og i dag har et tilsvarende hold revet de små grene sammen på græsset og på stien, så vi efterlader området i orden.

Tak for en fin og effektiv indsats fra de medvirkende. Og tak til de øvrige medlemmer, der meldte sig til senere hold, men som vi ikke får brug for denne gang.

Vi har haft et godt samarbejde med nabobebyggelsen, og de kan nu komme til at slå græs på deres areal ind mod Gartnerkrogen.

I bestyrelsen vil vi vurdere, hvornår arealet langs stien kan ryddes for stubbe og gøres pænere. Budgettet siger, at det ikke bliver i dette regnskabsår, men forhåbentlig i 2020-21.

8. april 2020

Vil du give en hånd med?

Godt tilbud om frisk luft og god motion, forenet med konkret nytte.

Grundejerforeningens projekt med at flytte de afsavede grene langs stien ved Gartnerkrogen gik i stå i marts på grund af Corona-bestemmelserne om at holde afstand og ikke være samlet i større grupper. Vi måtte aflyse fællesarbejdet med flytningen og vognmandens afhentning. Ærgerligt, for mange havde meldt sig til at være med.

Nu beder vi om din hjælp til at få flyttet grenene, der ligger og flyder på vores nabobebyggelses græsplæne.

Vi laver nogle små hold, og du kan melde dig til et eller flere af holdene. Højst fem på hvert hold, og vi går ikke op ad hinanden. En halv eller en hel times indsats.

Hold 1: Fredag 10. april, kl. 10:30

Hold 2: Fredag 10. april, kl. 13:00

Hold 3: Mandag 13. april, kl. 10:30

Hold 4: Mandag 13. april, kl. 13:00

Hold 5: Lørdag 18. april, kl. 10:30

Hold 6: Søndag 19. april, kl. 13:00

På alle hold deltager en fra bestyrelsen, som viser, hvor grenene skal lægges, så vognmanden kan tage dem op i lastvognen. Grenene bliver hentet mandag 20. april.

En meget stor del af grenene er allerede flyttet ud på Gartnerkrogen. Men der er en del tilbage. Måske er det en ide at tage børnene med, for der er grene i alle størrelser, og det er altid hyggeligt, når der er børn med til fællesarbejde.

Send venligst en mail, hvis du kan og vil være med på et af holdene. Meld dig gerne til flere hold, så vi kan få fordelt deltagerne i små teams. Du får besked tilbage om dit (dine) hold.

Det ville være flot, hvis du giver en hånd med. Bestyrelsen går forrest i arbejdet, og vi skal nok melde, når arbejdet er udført, så du ikke går forgæves.

På forhånd stor tak for hjælpen til Grundejerforeningens fælles bedste.

7. april 2020

Masser af trafik på Internettet

I disse virustider er mange begyndt at bruge Internettet meget mere end tidligere. Til hjemmearbejde og videomøder. Og til underholdning – både streaming og spil. Dermed er trækket på Internettet vokset kraftigt, og dets kapacitet er presset flere steder, både på landsplan og lokalt. Nogle udbydere af tjenester har reduceret data-tætheden for at holde nettet kørende uden klumper.

Mon ikke mange overvejer, om de har tilstrækkelig båndbredde til eget hus?

På denne baggrund har vi føjet en nyttig hjemmeside til Grundejerforeningens samling af nyttige links: http://www.kollekolleparken.dk/links.html. Nederst ligger det nye link til Tjekditnet.dk. Siden drives af Energistyrelsen og rummer masser af oplysninger om Internettet – set fra brugerens side. Blandt andet findes der en hastighedsmåler og en liste over udbydere af Internet i vores område.

Du kan også gå direkte til https://tjekditnet.dk/.

21. marts 2020

Fællesarbejde på Gartnerkrogen udsættes

Vi må holde pause i det igangværende projekt med rydning af krattet langs stien fra Gartnerkrogen og ind i skoven. Krattet er blevet skåret ned, og det var planen at flytte alle grenene ud til vejen 29. marts med henblik på afhentning den følgende dag. En stor gruppe medlemmer meldte sig til opgaven – tak for det.

Dette planlagte fællesarbejde sidst på måneden udsættes af hensyn til faren for at udbrede corona-virus. Vi sætter en ny dato, når der er mulighed for det.
GK_krat_rydning.jpg
Projektet blev beskrevet i vores mail til medlemmerne 4. februar. Allerede nedskæringen af krattet viser, at vi får en markant pænere og mere indbydende indgang til skoven. Men i nogle uger må vi acceptere, at der ser lidt rodet ud på de store græsareal ved stien.

18. marts 2020

Forsøg: Enggræs på det store fællesareal

Her i det tidlige forår vil vi markere en del af det store fællesareal midt i bebyggelsen med henblik på, at der IKKE klippes græs på dette sted. Tanken er at lade en del af den store plæne blive ”langhåret” som et forsøg. Det drejer sig om et areal mellem legepladsen og fodboldbanen, det vil sige for foden af nogle af de gamle, store træer. Vores gartner er orienteret om projektet, så han kører uden om markeringerne.

Ideen om mindre arealer med enggræs blev præsenteret og drøftet på en generalforsamling for et par år siden. Nu vil vi lave et konkret eksperiment, så vi får erfaringer med udseendet. Ideen var og er, at enggræsser med en varierende højde på 10-40 cm giver et mere afvekslende indtryk end de store flade plæner. Samtidig bliver der mulighed for forskellige sorter af græsser – nogle med aks, andre med blomster. Omkostningerne herved er overkommelige.

Hvis forsøget falder godt ud, skal de valgte enggræsser sås på de omhandlede arealer. Det vender vi tilbage til.

9. marts 2020

I nattens mørke …

Om natten er der stille og mørkt i Kollekolleparken. Normalt. Men på baggrund af henvendelser fra medlemmer vil vi minde om, at der også nogle gange sker et og andet i mørket.
Vi er således blevet gjort opmærksomme på, at der kan være grund til at holde lidt øje med de særligt stille steder i området, for eksempel vores stier, området ved/bag F24-tanken og P-pladsen ved børnehaven.

Vi opfordrer derfor til, at du kigger lidt til siderne, hvis du er sent ude om aftenen – for eksempel hvis du kommer sent hjem, eller hunden skal luftes.

Nogle gange er synlig opmærksomhed tilstrækkeligt til, at tyve og andre skumle personer forsvinder. Er der brug for hurtig assistance, ringer du som bekendt til politiet på 1-1-2.

5. februar 2020

Fastelavn søndag d. 23.02.2020

Fastelavn 2020

4. februar 2020

Stien ved Gartnerkrogen mod Hareskoven forskønnes

I rækken af initiativer for at forskønne vores fællesarealer er vi nået til at tage fat på området langs stien, der forbinder Gartnerkrogen med Hareskoven (langs Gk 34). I dag fremstår stien meget smal, og vi bruger jævnligt penge på at beskære en gammel hæk og en masse vildt voksende krat. De jernbanesveller, der har fungeret som jordbarrierer mod det grønne område, er 30-40 år gamle, delvis rådne og truer med at vælte, så vi skal have fundet en ny løsning.

Vi vil gerne skabe en mere åben fornemmelse mod skoven og gøre området pænere. I løbet af indeværende og næste måned får vi skåret træer og buske ned. Til efteråret får vi ryddet området i bund, og der vil i første omgang blive sået græs i stedet. Næste år vil vi genoprette stien og jordvolden og derefter plante 3-4 pæne træer langs stien. Opretningen af jordvolden kræver ekstern hjælp, og vi skal have fundet de rette til opgaven, den rigtige løsning og den rette pris. 

Arbejdet er aftalt med nabo-grundejerforeningen, som fremover vil sørge for at klippe græsset på det fælles areal.

Vi får brug for jeres hjælp, da der er en del grene, vi skal have flyttet fra det omtalte areal og ud til vejen (bunden af Gartnerkrogen), hvorfra det vil blive bortskaffet. Vi planlægger dette arbejde til søndag den 29. marts kl. 15.00. Hvis vi er 10-15 mennesker, tager det nok kun omkring en time. Børn er selvfølgelig også velkomne til at hjælpe med – det er kun ekstra hyggeligt.

Har du lyst og mod på at til at deltage, så er det fint blot at besvare denne mail. På forhånd tak for din medvirken.

4. januar 2020

Nyt tag?

Som en udløber af en drøftelse på generalforsamlingen har en lille ”taggruppe” gået lidt videre med emnet.
Har du fået nyt tag?
Vi søger medlemmer, som har fået nyt tag (udskiftet eller lagt oven på det gamle) inden for de senere år. Vi har samlet en liste over medlemmer med nyt tag, som vi allerede havde oplysninger om. Den ligger allerede på Facebook (som er en lukket gruppe, kun for medlemmer af Grundejerforeningen). Listen ligger under Filer.

Men der må meget gerne komme flere på listen. Så Taggruppen vil gerne høre, om du er villig til at stå på listen og også være til rådighed, hvis andre i området får anledning til at høre om dine erfaringer. Listen rummer oplysninger om ikke blot adresser, men også navne, e-mailadresser og telefonnumre.

Vi tror, listen kan være nyttig for medlemmer, der tænker på at få nyt tag inden for nogle år. Og vi tror på den anden side ikke, at der bliver tale om en strøm af henvendelser. Det er med andre ord blot en praktisk iscenesættelse af godt naboskab i vores område. Skriv gerne til info@kollekolleparken.dk.

Tænker du på nyt tag?
Hvis du tænker på at få nyt tag inden for nogle år, tilbyder vi også mulighed for, at du kan blive optaget på en liste over interesserede medlemmer. Og at du kan få listen tilsendt, hvis du er interesseret. Selvfølgelig forudsat, at du er medlem af Grundejerforeningen. Listen udleveres altså ikke til andre. Sigtet er altså alene, at interesserede medlemmer kan vælge at kontakte hinanden og kan vælge at dele overvejelser. Og måske dele initiativer i forhold til mulige håndværkere. Skriv til info@kollekolleparken.dk, hvis du er interesseret i at komme på listen og at modtage denne.

Taggruppen består af Kim K. Pedersen (Gk 21) og Henning Rostung (Tk 16) fra bestyrelsen og Viggo Winge-Petersen (Gk 34), der fremsatte forslaget på generalforsamlingen (og som desuden har sat sig godt ind i emnet).

28. november 2019

Kontingent til Grundejerforeningen

Grundejerforeningen Kollekolleparken besluttede på sin ordinære generalforsamling 30. oktober 2019, at kontingentet for foreningsåret 2019-20 (1. september - 31. august) udgør 650 kr. Betalingsdatoen er 1. december 2019.

Langt de fleste medlemmer har tilmeldt kontingentet til Betalingsservice, så betalingen sker automatisk og rettidigt. Betalingen adviseres på den månedlige betalingsoversigt fra banken. Denne form for betaling er enkel og gratis for det enkelte medlem og er samtidig den billigste og enkleste løsning for Foreningen.

Enkelte medlemmer (navnlig nytilflyttede) har ikke tilmeldt sig Betalingsservice endnu og får derfor tilsendt et klassisk Indbetalingskort med almindelig post. Derefter skal de selv sørge for betaling via netbank eller i en bank. Disse medlemmer opfordres hermed til at tilmelde kontingentet til Betalingsservice, så betalingen fremover sker automatisk. Det er både nemmere og billigere, og betalingen sker rettidigt.

Tilmelding til Betalingsservice kan let ske i forbindelse med den forestående betaling. De nødvendige oplysninger til banken eller netbanken fremgår af indbetalingskortet:
 • PBS-nr., som er 0570 5568 for Grundejerforeningen Kollekolleparken.
 • Debitorgruppe-nr., som er 00001 for alle i Grundejerforeningen.
 • Det individuelle medlemsnummer (”Kundenr.”) fremgår af indbetalingskortet. Nummeret har 15 karakterer (tal og bogstaver) og indeholder først otte nuller, dernæst angivelse med fem karakterer af det enkelte medlems adresse (på formen ”TK099” for adressen Tornekrogen 99) og endelig cifrene ”01”.
Indbetaling af kontingentet kan også ske direkte til Foreningens bankkonto: Reg 1551, konto 000 617 9029. Husk i så fald i egen interesse at oplyse afsenders adresse tydeligt på betalingen.
 
Ved betaling fra udlandet skal oplyses SWIFT-BIC DABADKKK og IBAN DK73 3000 0006 1790 29.
 
Eventuelle spørgsmål om betalingen af kontingentet kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen
Henning Rostung

Regler om kontingentet
: Medlemskab af Grundejerforeningen er pligtigt for beboerne i Kollekolleparken, jf. deklarationen, der er tinglyst på alle ejendomme i området. Foreningens generalforsamling har kompetencen til at fastsætte kontingentet, og bestyrelsen skal opkræve dette i henhold til vedtægternes §§ 3 og 4. I forbindelse med køb eller salg af en ejendom bedes vedtægternes §§ 5 b-d venligst iagttaget. Vedtægterne findes på Foreningens hjemmeside, www.kollekolleparken.dk.

10. november 2019

Hvad skal du gøre, hvis du opdager et indbrud?

Torsdag aften skrev vi i en mail om politiets statistik over indbrud i vores område. Netop som mailen landede i jeres indbakker, var der desværre et indbrud på Skolekrogen (lige husnummer).

På den baggrund vil vi lige gøre det klart, hvordan I skal forholde jer, HVIS det sker hos jer.
 1. Det vigtigste er altid at passe på jer selv. Og ikke løbe nogen risiko, f.eks. for at komme i klammeri med en indbrudstyv. Skræm tyven væk, hvis I overrasker ham.
 2. Ring 1-1-2, hvis tyven er set ved huset eller lige i nærheden. Alarm-nummeret 1-1-2 er kun til akutte situationer.
 3. Slå alarm gennem Nabohjælp. Mobiltelefonens app sender alarmen videre til omkringboende i en radius på 200 meter. Vi ved, at risikoen for flere indbrud stiger, når der har været indbrud i nærheden.
 4. Ring roligt til politiet på 1-1-4 og anmeld indbruddet. Helst samme dag/aften.
 5. Anmeld indbruddet til jeres forsikringsselskab.
 6. Du kan supplere med at slå en besked op på Grundejerforeningens Facebook-gruppe.
Grundejerforeningens bestyrelse kan kun hjælpe med ”moralsk støtte”. Du er velkommen til at kontakte os, men vi registrerer ikke indbrud, og vi sender ikke beskeder herom videre til andre medlemmer eller til politiet. Det er politiet, der tager sig af sagerne, ser dem i sammenhæng og fører statistikken over indbrud.

Se mere information på statistik.politi.dk, og se mere på mulighederne for sikring på www.botrygt.dk og Grundejerforeningens hjemmeside www.kollekolleparken.dk/links.html.

8. november 2019

Indbrud: Hvad siger statistikken? (2 af 2)

På Grundejerforeningens generalforsamling 30. oktober viste bestyrelsen en statistik for antal indbrud i Furesø Kommune, sammenlignet med tal fra Nordsjællands Politikreds og hele landet. I vores mail i går viste vi tallene for vores lokale område.

Politiet måler forekomsten af indbrud som antal anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. Her er tallene for Danmark, Nordsjælland og Kommunen:

image.png

Opgørelsen viser,
 • at hyppigheden i Danmark ligger omkring 10 pr. år pr. 1.000 indbyggere (de grå søjler),
 • at antallet er gået ned de senere år i både Nordsjælland som helhed og i Furesø Kommune (de blå søjler), og
 • at hyppigheden i vores kommune (mørk blå søjle) er kommet ned i nærheden af landsgennemsnittet (godt 10 pr. 1.000 indbyggere).
Hvis vi antager, at vi er 750 mennesker i Kollekolleparkens område, er hyppigheden af indbrud på omkring 20 pr. år pr. 1.000 indbyggere. Hyppigheden af indbrud i vores område er således dobbelt så høj som i landet som helhed og som i Kommunen som helhed.

Se mere information på statistik.politi.dk, og se mere på mulighederne for sikring på www.botrygt.dk og Grundejerforeningens hjemmeside www.kollekolleparken.dk/links.html.

7. november 2019

Indbrud: Hvad siger statistikken? (1 af 2)

På Grundejerforeningens generalforsamling 30. oktober viste bestyrelsen en statistik for antal indbrud i vores område. Tallene er indhentet fra Nordsjællands Politi og bygger på data fra Politiets sagssystem POLSAS.

image.png

Opgørelsen viser,
 • at vi har haft 45 anmeldte indbrud og indbrudsforsøg over de seneste tre hele år, det vil sige 15 pr. år i gennemsnit,
 • at nær hver femte familie (18%) har haft indbrud i tre års-perioden, og
 • at der er forskelle mellem vejene i vores område, antagelig fordi tyvenes ”arbejdsvilkår” og flugtmuligheder er forskellige.
På generalforsamlingen blev også vist sammenligningstal for Danmark, Nordsjælland og Furesø Kommune. Dem bringer vi i en mail til medlemmerne i morgen.

Se mere information på statistik.politi.dk, og se mere på mulighederne for sikring på www.botrygt.dk og Grundejerforeningens hjemmeside www.kollekolleparken.dk/links.html.

5. november 2019

Generalforsamling afholdt

Kære medlemmer af Grundejerforeningen,

Den 30. oktober 2019 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger

3. november 2019

Bo Trygt: Notater fra medlemsmødet 30. oktober 2019

30. oktober havde Grundejerforeningen besøg af forebyggelseskonsulent Jeanette Standly Mikkelsen, som gennemgik emnet indbrud og – navnlig – hvad man kan gøre for at nedsætte risikoen. Her er nogle af de vigtigste punkter fra mødet:
 • Hils på alle man møder i sit kvartér. Tyve hader at blive set.
 • To låse på dørene. Brug systemer med mindst seks stifter. Få en låsesmed til at gennemgå husets låse og komme med effektive og tidssvarende forslag.
 • Lys foran ejendommen kan tyvene ikke lide. Lys dit hus op, så tyve ikke så let kan gemme sig. Brug evt. timer/sensor.
 • Husk lås på skuret, hvis der ligger redskaber, som tyven kan bruge til indbrud.
 • I Johan Christensen-husene er de mange udgange til terrasser og have et svagt punkt. Dels fordi der er mange døre, der skal sikres, dels fordi tyven har mange flugtmuligheder.
 • Sikre de store terrassedøre. Bord eventuelt et hul og sæt en bolt i.
 • Husk at sikre vinduer. Tyverisikring er noget andet end børnesikring.
 • Begræns tyvens skjulesteder. Gør det svært at komme bag i haven.
 • Hæk og hegn kan man ikke kigge igennem. Hæk max. højde 1,80 m ifølge hegnslov, men anbefalingen er max. 1,60 m.
 • En stor rodhodendron foran huset kan også være et godt gemmested.
 • Alarmer er ikke dokumenteret at være effektive. Har man ikke sikret døre og vinduer, er alarm ligegyldig, for tyven er inde og ude igen på få minutter.
 • De fleste hunde er ikke vagthunde. De er opdraget til at være flinke, rare, tålmodige og ikke hoppe op mv. Får hunden en godbid af tyven, bliver hunden glad.
 • Tyve foretrækker forsømte nabolag, hvor intet tyder på, at man holder øje med hinandens huse/grunde.
 • Omvendt er de ikke glade for områder, hvor man tydeligvis kommer hinanden ved.
 • Aktiv nabohjælp forhindrer ca. 25% af indbruddene.
 • Lær dine naboer at kende! Det er noget af det sikreste.
 • Snyd tyven, tøm postkasse, fyld i skraldespand, parker i indkørslen, slå græsset, gå en tur rundt om boligen. Skiferien med sne uden fodspor …
 • Brug Nabohjælp systemets funktioner.
 • Risiko for indbrud fordobles inden for 14 dage i 200 meter zonen omkring et begået indbrud.
 • Ring 1-1-2, hvis man ser indbrudstyven (akut). Hvis ikke akut, brug 1-1-4.
Konsulenten understregede, at det er summen af tiltagene, der har en virkning, og at alle ting ikke er lige relevante alle steder.
De fleste indbrud sker i dagtimerne, hvilket nok overrasker mange. De fleste indbrud laves af enkeltpersoner, der mangler penge eller har indbrud som ekstrajob. Kun få indbrud laves af bander.

Bag Bo Trygt-kampagnen står Det Kriminalpræventive Råd, Bolius, Trygfonden og Realdania. Furesø Kommune samarbejder med Bo Trygt.

Se mere information på www.botrygt.dk og se de nyttige links på Grundejerforeningens hjemmeside www.kollekolleparken.dk/links.html.

12. oktober 2019

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamlingen 30. oktober 2019 fordeles i disse dage til medlemmerne i henhold til vedtægterne. Med indbydelsen følger regnskabet og dagsordenen for generalforsamlingen, som kan hentes her.

5. oktober 2019

Medlemsmøde 30. oktober om at Bo Trygt

Grundejerforeningen indbyder til møde om forebyggelse mod indbrud. En konsulent fra den nye landsdækkende Bo Trygt-kampagne kommer til vores forening og fortæller om forebyggelse, Nabohjælp mm. Fokus vil være på, hvad du selv kan gøre for at nedbringe risikoen for indbrud, og hvad vi kan gøre sammen. Bo Trygt samarbejder med Furesø Kommune, der har lagt et højt ambitionsniveau for den lokale gren af kampagnen.

Det er heldigvis blevet sjældnere, at vi hører om indbrud eller indbrudsforsøg. Men frem for at stole på, at kurven er faldende, må vi fortsætte bestræbelserne for at begrænse risikoen for indbrud i vores område. De mange familier, der har oplevet det, ved, hvor ubehageligt det er. Og kender de omkostninger, det besvær og den utryghed, der følger bagefter.

Bo Trygt-mødet er endnu et initiativ i Grundejerforeningens serie af aktiviteter om dette emne i de senere år. Herunder bred og hyppig information (stribevis af mails til alle medlemmer), målrettede nyttige links på hjemmesiden og flere Tryghedsvandringer i hele vores område. Foreningen har også en forholdsvis høj grad af tilslutning til Nabohjælp, der administreres af Det Kriminalpræventive Råd.

Mødet holdes 30. oktober 2019, kl. 19:00, i Satellitten, altså umiddelbart før Grundejerforeningens ordinære generalforsamling, der begynder kl. 20:00. Vi håber på et stærkt fremmøde.

11. september 2019

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet. Resultatet og status ligger nær budgettet og er i tråd med de senere års regnskaber.
Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/regnskaber.html
 
Grundejerforeningens ordinære generalforsamling planlægges holdt onsdag d. 30. oktober 2019 (indbydelse og dagsorden følger senere).

1. juli 2019

Husk reglerne for nybygninger

Deklarationen, der er tinglyst på ejendommene i vores område, indeholder nogle retningslinjer for bebyggelsesgraden og for placering af bygninger på grundene. De vigtigste punkter er disse:
 • På den enkelte parcel må der kun opføres en fritliggende beboelsesbygning med tilhørende garager for personvogne (højst to garager pr. ejendom).
 • Grundens udnyttelsesgrad må højst andrage 20%.
 • Eventuel senere udvidelse skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse, før bebyggelsen påbegyndes.
 • Garager skal overalt respektere en byggelinje 5,0 m fra vejskel.
 • Enhver bygningsdel skal holdes mindst 2,5 m fra skel, bortset fra garage eller carport, der kan placeres i skel, hvis bestemmelserne i landsbyggeloven i øvrigt er overholdt.
Vi minder om disse regler på baggrund af (endnu) en aktuel sag, hvor Kommunen er i dialog med et medlem og Grundejerforeningen. Kommunen har ifølge deklarationen kontrollen med overholdelsen af retningslinjerne (”påtaleret”). Når retningslinjerne er tinglyst i sin tid, er det en beskyttelse af områdets samlede fremtræden samt varetagelse af hensyn til naboer og forbipasserende.

Du finder deklarationen på Grundejerforeningens hjemmeside:http://www.kollekolleparken.dk/koldeklara.html

Tidligere nyheder

 

Opdateret 18. maj 2020