Nyheder fra Grundejerforeningen

På denne side ser du de seneste nyheder fra Foreningen. Tidligere udsendte nyheder: Klik her

2. november 2021

Generalforsamling afholdt / Indkaldelse til ekstraordinær GF

Den 27. oktober 2021 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger. Følg link.

Endvidere indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling d. 25. november 2021, følg link.

23. oktober 2021

Info vedr. generalforsamlingen 27. okt kl. 20

Kommunen har sendt "Varmeplan 2021" i høring - I kan finde materialet via nedenstående link.

Forslag til varmeplan 2021 | Furesø Kommune (furesoe.dk)

Da vi finder emnet relevant for os alle i foreningen, vil vi på vores generalforsamling i næste uge gerne debattere emnet med jer. Sigtet er primært en intern drøftelse, afdækning af holdninger og evt. usikkerhedspunkter, som vi efterfølgende kan formidle til kommunen. Emnet er ikke til beslutning på generalforsamlingen men tjener udelukkende som et pejlemærke for bestyrelsen.

12. oktober 2021

Grus på sti - GK mod Hareskoven

Stien fra GK mod Hareskoven er blevet udvidet, og det nye græs er ved at få fat. Vi er rigtigt glade for resultatet og håber, I har haft mulighed for at kigge forbi stien og opleve Hareskoven med alle dens farver.

Søndag den 31. oktober kl. 14.30 kører vi grus på stien - det vil vi gerne have hjælp til. Har du lyst til at hjælpe, så er det bare at møde op med trillebør, skovl og haverive. Vi regner med, at arbejdet tager 1-1½ time.

Vi sørger for stamper, drikkevarer og tørvejr.

Har du/I mulighed for at hjælpe, hører vi gerne fra jer - svar bare tilbage på denne mail.

10. oktober

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelsen til generalforsamlingen 27. oktober 2021 et netop blevet fordelt til medlemmerne i henhold til vedtægterne. Med indbydelsen følger regnskab, dagsorden samt de vedtægtsændringer, som bestyrelsen vil foreslå på generalforsamlingen. Endvidere er der kommet et forslag om indkøb af en hjertestarter. Dokumenterne findes under Rundskrivelser i 2021

14. september 2021

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet. Resultatet og status ligger nær budgettet og er i tråd med de senere års regnskaber.
Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/regnskaber.html
 
Grundejerforeningens ordinære generalforsamling planlægges holdt onsdag d. 27. oktober 2021. Indbydelse og dagsorden følger senere.

29. august 2021

Fællesarealerne - Det sker i efteråret

Selv om vi håber på flere varme og solrige dage endnu, så ligner det, at efteråret kommer - i hvert fald iflg. kalenderen. På fællesarealerne vil der i løbet af efteråret være en del aktiviteter. Fordi vi oplever, at mange af jer er interesserede og nysgerrige, har vi nedenfor beskrevet planerne. Det er rigtig positivt for bestyrelsen at opleve interessen for arealerne, og jeres kommentarer og meninger er altid velkomne.
Vi starter på Gartnerkrogen, hvor stien til Hareskoven udvides, så det bliver lettere at passere hinanden med barnevogn, cykler osv. Vi har lavet en god aftale med naboforeningen og har fået lov til at sprede overskudsjord på det nærliggende område. Vi genetablerer græs efterfølgende. Arbejdet vil blive udført midt september. På lidt længere sigt vil vi plante 2-3 egetræer langs stien.

På det store fællesareal klippes det høje græs ned sidst sep. / start okt. - græsset vil efterfølgende blive fjernet. Dette for at udpine jorden lidt, således den er klar til etablering af enggræs og vilde blomster forår 2022. Enggræs kræver ikke andet vedligehold end en nedklipning i efteråret - blomsterflora skal genetableres hvert 3-4 år alt efter jordforholdene. Det må vi erfare os til. Desværre er vi nødt til at fælde et af de store flotte birketræer - dette har fået en skade for år tilbage, og fagfolk har vurderet, at det skal fældes, da der er risiko for, at det kan vælte. På sigt planter vi et par frugttræer i det område. De nye japanske kirsebærtræer har fået en rigtig god start, og sommer 2022 bliver de klippet en smule - dette skal ske de første år for at sikre, at de alle får nogenlunde samme form og udtryk. 

Yderligere vil vi beskære nøddetræet ved den lille legeplads - træet har det rigtig godt, så vi beskærer kun det nødvendige. På stierne langs Kollekollevej er der et par større sten - de, der ikke har en åbenlys funktion, vil blive flyttet til det store fællesareal, hvor vi bruger store sten til at definere området med enggræs/vilde blomster.

7. august 2021

Grillaften lørdag d. 4/9

Vi bringer her invitationen til vores grillaften, som vi også tidligere har lagt på Facebook:

Igen i år inviterer vi til sommerfest i grundejerforeningen!
Lørdag den 4. september fra kl 16 mødes vi på det store grønne areal. (Den store legeplads)
Fra kl ca. 17 er grillen klar.
Der vil være velkomstdrink og en fadøl, men ellers bedes I selv medbringe mad (vi tænder grillen) og drikkevarer til store og små🌸
Af hensyn til planlægning bedes I melde jer til her eller på mailen info@kollekolleparken.dk senest 15/8.
Vi glæder os til at byde Jer velkommen!

Sommerhilsen fra aktivitetsudvalget

29. jul 2021

En hilsen fra Furesø Kommune

Vi sender denne hilsen på vegne af Furesø Kommune, som inviterer til markedsdag om natur og regnvand for alle borgere torsdag d. 26. august kl. 16.00-18.00 i Galaksen, Bymidten 48 i Værløse. Se vedhæftede dokument.

De ønsker at afholde en dag, hvor alle kan komme og blive inspireret til at lave mere vild natur og til at håndtere regnvand på egen grund kombineret med at skabe øget biodiversitet. Vi står nemlig midt i en biodiversitetskrise, hvor vi sammen kan være med til at gøre en forskel og gøre Furesø kommune vildere.

Målgruppen er både haveejere og grundejerforeninger med fællesarealer.

I kan læse mere på http://vild.furesoe.dk 

God sommer.

30. juni 2021

Sommerhilsen fra bestyrelsen

Vi håber, I alle nyder det dejlige vejr, vores fællesarealer og muligheden for at se familie, venner og bekendte uden restriktioner.
Med sommeren kommer muligheden for mere udeliv. et er en fin anledning til at tage en snak med naboen om højde af hæk, eller hvis I måtte have tanker omkring renoveringer af hus/have. Der er rigtig mange medlemmer, der for tiden forskønner hus eller have - bestyrelsen står til rådighed ved tvivlsspørgsmål, og ellers er vores lukkede FB-gruppe et rigtig godt sted at se og efterspørge erfaringer eller ideer. 

De af jer, der har hæk mod offentlig vej, skal være opmærksomme på de særlige forhold, der gælder der. De kan findes via disse links:

Hegn og hække - de vigtigste regler

Hække mod offentlig vej - Kommunen griber ind

Bestyrelsen har de sidste par år benyttet "Nicoleg" til at vurdere sikkerhed og behov for vedligehold på vores legepladser. Det er betryggende at have en professionel ekstern partner til at foretage denne uafhængige vurdering. "Nicoleg" sørger for tydelig afmærkning, hvis der er noget at udbedre. Pt. kan gyngestativet på den lille legeplads ikke benyttes - vi meddeler via FB, når den er frigivet igen.

Foreningens sommerfest er planlagt til lørdag den 4. september. Skynd jer at sætte kryds i kalenderen og tilmeld jer via info@kollekolleparken.dk (SU inden 15/8). Vi håber at se så mange af jer som muligt og gentage sidste års succes med grill hygge og en masse børn susende rundt på fællesarealet.

Rigtig god sommer.

13. maj 2021

Generalforsamling afholdt

Den 10. maj 2021 blev der afholdt generalforsamling (udskudt fra oktober 2020 pga. COVID-19) i Grundejerforeningen Kollekolleparken. Referat af generalforsamlingen kan ses på foreningens hjemmeside under Generalforsamlinger. Følg link: http://www.kollekolleparken.dk/Kollekollenyt/Referat af Generalforsamling 2020 (udsat).pdf

11. maj 2021 [Støjgruppen]

"Åbent hus" i støjgruppen 30. maj

Støjgruppen holder "åbent hus" :-)

Sidste søndag i maj vil medlemmer af grundejerforeningens støjgruppe gerne informere om det arbejde, der pågår med at få dæmpet støjen fra Hillerødmotorvejen i vores område. Det er et kæmpe projekt i hele kommunen, og gruppen har gang i forskellige aktiviteter. Der er langt til målet endnu - men chancen har næppe været større for at lykkes end i disse år med ny infrastrukturplan og et samlet Furesø byråd bag et ønske om støjreduktion.

Hvis du er interesseret så mød op ved "Tyrestenen", Skolekrogen 54/56, søndag den 30. maj kl. 14. (Vi regner med ca. 20-30 min)

27. april 2021

Fællesarealerne er klar til forår

Foreningens fællesarealer er gennem de sidste år blevet gentænkt og fornyet, og de fremstår nu indbydende og pæne. I år bliver det spændende at følge, hvordan alle de nye japanske kirsebærtræer på det store fællesareal udvikler sig, og det ser ud til, at vi får blomster at se allerede i år. På de to mindre fællesarealer i tilknytning til Tornekrogen er de nye frugttræer blevet beskåret og tager sig godt ud på plænerne. Igen i år mødes man af et view ud over Hareskovens bøgeskov, når man via stien fra Gartnerkrogen bevæger sig mod skoven, et syn der har været skjult bag krat og buske i mange år.

Vi er slet ikke færdige endnu. På det store fællesareal fortsætter eksperimentet med det høje græs, som både børn og voksne syntes godt om sidste sommer. Vi er ved at få fastlagt området og er på udkig efter den blivende græsblanding, vi skal have etableret på sigt. Slutteligt arbejder vi på ideer til området ved tyrestenen - indgangen til Nørreskoven.

Det er meget opløftende for bestyrelsen at følge med i alle de forbedringer, der pågår på de enkelte ejendomme rundt omkring - både inde og ude. Samlet set fremstår vore områder flotte og indbydende. Foråret er også muligheden for at snakke med naboen om ny hæk eller højden på den gamle. Mange ting lader sig løse over en kop kaffe og almindelig sund fornuft. Tak til alle jer, der inddrager bestyrelsen i jeres overvejelser i forbindelse med fornyelser eller forskønnelser - vi finder altid gode pragmatiske løsninger. Vi håber denne positive tendens vil fortsætte.

PS: Husk vi ses til generalforsamling på det store fællesareal 10. maj kl. 19. Af hensyn til eventuelt behov for opsætning af pavilloner beder vi venligst om tilmelding til info@kollekollepartken.dk.

24. april 2021

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelsen til generalforsamlingen d. 10. maj 2021 fordeles i disse dage til medlemmerne i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen er udsat fra oktober 2020.
Indbydelsen findes under Rundskrivelser i 2021.

21. marts 2021 [Støjgruppen]

Info fra støjgruppen

I støjgruppen er vi glade for al den fokus, der pt. er på trafikstøjen fra Hillerødmotorvejen fra politisk hold i kommunen. Flere borgergrupper er aktive, og pt. forhandles der om et årelang trafikforlig på Christiansborg.

I vores støjgruppe her i Kollekolleparken har vi haft et meget konstruktivt møde med alle medlemmerne af Furesø Kommunes ”Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling”: https://www.furesoe.dk/politik/politiske-udvalg/udvalg-for-natur-miljoe-og-groen-omstilling/

Politikerne var meget interesserede i at lytte til vores idéer og vil gerne fastholde en jævnlig kontakt. Vi har i starten af april inviteret udvalget til at mødes i vores område for dermed at give politikerne en oplevelse af, hvordan det er at bo i området med en motorvej som nabo.

Kommunen har nedsat et lille udvalg på 4 borgere i kommunen, som skal vejlede og give input til prioritering mellem alle initiativerne. Her er vi også repræsenteret. Vi samarbejder med de grupper, der er aktive i vores nærområde, således at vi sammen varetager området syd for Fiskebækbroen til Hareskoven inklusive motorvejsbroen over Kollekollevej. https://sn.dk/Furesoe/Furesoe-vil-lave-samlet-plan-for-stoejdaempning-af-motorvejen/artikel/1420043

Vi gerne opfordre jer alle til at være aktive i debatten vedrørende støj fra motorvejen – jo mere politisk opmærksomhed vi kan skabe omkring problemerne des bedre. Vi vil informere via Kollekolleparkens FB side (https://www.facebook.com/groups/311857575683116) og via mails i forhold til, hvordan I kan støtte eller hjælpe til med at holde politisk fokus på støjproblemerne.

Måtte der være en enkelt eller to af jer, der har kompetencer eller lyst til at arbejde med SoMe for støjgruppen, hører vi meget gerne fra jer.

Har I spørgsmål eller kommentarer til støjgruppen, er I velkomne til at kontakte os via: stoejgruppen@kollekolleparken.dk 

Støjgruppen består af 11 medlemmer fra grundejerforeningen.

31. december 2020

Godt Nytår fra bestyrelsen

Hermed en nyhedmail fra bestyrelsen med et ønske om et godt nytår!

Vi er kommet til enden af 2020 og 2021 står snart for døren. Rigtig mange ting har været anderledes end det plejer, og det samme vil nok også gøre sig gældende for en periode af 2021. Det har været nødvendigt for mange at arbejde på nye måder, omgås med afstand osv. osv.

I vores forening har bestyrelsen fulgt den linje, som i flere omgange har været præsenteret ved tidligere generalforsamlinger, for fornyelser på fællesarealerne. I 2020 har de mest markante projekter været nyplantninger af Japanske kirsebærtræer på det store fælles areal samt renoveringen af sti/området fra Gartnerkrogen til Hareskoven.

 Derudover har alle bomme, gyngestativer og klatretårnet fået en gang maling så alt fremstår pænt og imødekommende. Til info har vi en årlig ekstern professionel gennemgang af sikkerheden på legepladserne, så vi sikrer, at vores aller yngste medlemmer altid trygt kan bruge legepladserne.

Vi glæder os til på et tidspunkt at kunne gennemføre vores generalforsamling og der fortælle om arbejdet i bestyrelsen/forening. Det har dog stadig lange udsigter. Det til trods, er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har forslag eller ideer til, hvordan vores forening skal udvikle sig.

Godt nytår.

24. december 2020

14 ejendomme handlet i 2020

I Grundejerforeningens område fik 14 ejendomme ny ejer i det forløbne år (så vidt vi ved). Det er nogenlunde som i 2019, hvor der var 12 handler, men flere end i de foregående år (fem-otte handler pr. år). Aktuelt er ingen ejendomme til salg. Det er en ret usædvanlig situation, også årstiden taget i betragtning. Normalt er der to, tre eller fire ejendomme på markedet.

Omsætningen af ejendomme i Kollekolleparken forekommer ret lille i betragtning af, at Grundejerforeningen har 245 medlemmer. Det kunne tyde på, at vi ”slår rødder”, når vi har valgt at bo i vores område.

Apropos: Hvis I en dag får tanker om at sælge jeres ejendom, kan Grundejerforeningen tilbyde en liste over handler i de seneste fem år. Den indeholder oplysninger om overtagelsesdatoer, mæglere, udbudspriser mm. Der er alene tale om offentligt tilgængelige oplysninger, men de er samlet og ordnet i relation til kommunikation til medlemmerne og den årlige opkrævning af kontingent. Hvis det bliver aktuelt, kan man henvende sig til Grundejerforeningen. Listen vil ikke blive lagt på hjemmesiden, og den vil ikke tilgå andre end foreningens medlemmer.

9. december 2020

Information fra bestyrelsen

Ultimo oktober måtte bestyrelsen konstatere, at det pga. forsamlingsforbuddet ikke var muligt at gennemføre den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen, der var planlagt til 28. oktober. Disse forhold gør sig desværre stadig gældende, og med de aktuelle skærpede restriktioner er det ikke muligt at forudsige, hvornår generalforsamlingen kan gennemføres. Vi følger situationen og ser, hvilke muligheder der åbner sig.

 

Til trods for Covid-19 og de relaterede begrænsninger fortsætter bestyrelsen sit arbejde efter de planer, der er fremlagt ved tidligere generalforsamlinger, og som vi orienterer om løbende. Bestyrelsen afholder virtuelle møder – det fungerer fint. De grønne områder fornyes og renoveres som planlagt. Vi har fået plantet en række japanske kirsebærtræer på det store fællesareal og er også i gang med at fjerne de gamle jernbane-sveller langs stien fra Gartnerkrogen til Hareskoven.

 

Vi vil fortsat gerne høre fra jer, hvis I måtte have spørgsmål eller ideer til, hvordan vores områder og forening udvikler sig.

26. november 2020

Kontingent til Grundejerforeningen for 2020-21

Den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Kollekolleparken var fastsat til 28. oktober i overensstemmelse med foreningens sædvanlige rytme. 24. oktober måtte vi imidlertid udsætte den som følge af en ny, lavere grænse for forsamlingers størrelse. Vi meddelte samtidig, at den årlige opkrævning af kontingentet til Grundejerforeningen ville foregå som sædvanlig, idet vi regner med medlemmernes forståelse for, at indtægter er nødvendige til at dække Foreningens omkostninger.

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen var og er, at kontingentet for foreningsåret 2020-21 (1. september - 31. august) udgør 650 kr. lige som sidste år. Betalingsdatoen er 1. december 2020.

Langt de fleste medlemmer har tilmeldt kontingentet til Betalingsservice, så betalingen sker automatisk og rettidigt. Betalingen adviseres på den månedlige betalingsoversigt fra banken. Denne form for betaling er enkel og gratis for det enkelte medlem og er samtidig den billigste og enkleste løsning for Foreningen.

Enkelte medlemmer (navnlig nytilflyttede) har ikke tilmeldt sig Betalingsservice endnu og får derfor tilsendt et klassisk Indbetalingskort med almindelig post. Derefter skal de selv sørge for betaling via netbank eller i en bank. Disse medlemmer opfordres hermed til at tilmelde kontingentet til Betalingsservice, så betalingen fremover sker automatisk. Det er både nemmere og billigere end manuel håndtering, og betalingen sker rettidigt. Læs nedenfor om, hvordan tilmelding foretages.

Indbetaling af kontingentet kan også ske direkte til Foreningens bankkonto: Reg 1551, konto 000 617 9029. Husk i så fald i egen interesse at oplyse afsenders adresse tydeligt på betalingen. Ved betaling fra udlandet skal oplyses SWIFT-BIC DABADKKK og IBAN DK73 3000 0006 1790 29.

 
Eventuelle spørgsmål om betalingen af kontingentet kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen
Henning Rostung
 
Tilmelding til Betalingsservice kan let ske i forbindelse med den forestående betaling. De nødvendige oplysninger til banken eller netbanken fremgår af indbetalingskortet. Hvis du ikke har indbetalingskortet, kan du bruge disse oplysninger:
  • PBS-nr., som er 0570 5568 for Grundejerforeningen Kollekolleparken.
  • Debitorgruppe-nr., som er 00001 for alle i Grundejerforeningen.
  • Det individuelle medlemsnummer (”Kundenr.”) fremgår af indbetalingskortet. Nummeret har 15 karakterer (tal og bogstaver) og indeholder først otte nuller, dernæst angivelse med fem karakterer af det enkelte medlems adresse (på formen ”TK099” for adressen Tornekrogen 99) og endelig cifrene ”01”.
Regler om kontingentet: Medlemskab af Grundejerforeningen er pligtigt for beboerne i Kollekolleparken, jf. deklarationen, der er tinglyst på alle ejendomme i området. Foreningens generalforsamling har kompetencen til at fastsætte kontingentet, og bestyrelsen skal opkræve dette i henhold til vedtægternes §§ 3 og 4. I forbindelse med køb eller salg af en ejendom bedes vedtægternes §§ 5 b-d venligst iagttaget. Vedtægterne findes på Foreningens hjemmeside, www.kollekolleparken.dk.

24. oktober 2020

Generalforsamlingen må udsættes

På grund af den nye, lavere grænse for forsamlingers størrelse må Grundejerforeningens ordinære generalforsamling desværre udsættes. Den var indkaldt til på onsdag, 28. oktober. Bestyrelsen fastsætter og meddeler en ny dato, når der er mulighed for det.

Bestyrelsen fortsætter sit arbejde i tråd med de senere års udvikling og ser frem til den årlige mulighed for at drøfte udviklingen med medlemmerne.

Medlemmerne er til enhver tid – og ikke mindst i den opståede situation – velkomne til at give deres synspunkter til kende over for bestyrelsen. Send blot en mail til info@kollekolleparken.dk.

Den planlagte ekstraordinære generalforsamling 25. november må også udsættes. Tanken var, at denne skulle bekræfte de foreslåede ændrede vedtægter endeligt, hvis den ordinære generalforsamling vedtog disse.

Den årlige opkrævning af kontingentet på 650 kr. foregår som sædvanlig pr. 1. december. For langt de fleste medlemmer sker det automatisk via Betalingsservice. Nærmere orientering herom følger om en måneds tid.

Vi vender tilbage med en ny dato for den ordinære generalforsamling, så snart der er mulighed for det.

8. oktober 2020

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelsen til generalforsamlingen 28. oktober 2020 fordeles i disse dage til medlemmerne i henhold til vedtægterne. Med indbydelsen følger regnskab, dagsorden samt de vedtægtsændringer, som bestyrelsen vil foreslå på generalforsamlingen. Dokumenterne findes under Rundskrivelser i 2020.

21. september 2020

Information fra Støjgruppen

Både mangeårige medlemmer og nytilflyttede er glade for støjvæggene ved Kollekollevejen, som blev opført af Kommunen sidste år efter initiativ fra og samarbejde med Støjgruppen. Væggene har en tydelig oplevet effekt, og med tiden håber vi, at de bliver pæne grønne mod vejen. Støjgruppen er en frivillig gruppe, uafhængig af Grundejerforeningen, men dennes bestyrelse har en repræsentant i gruppen.

Støjen fra motorvejen – det andet fokuspunkt for Støjgruppen – er ikke blevet mindre, og den er i perioder meget slem. I den nuværende støjgruppe har vi arbejdet med problemstillingen i et års tid. Vi er nået et stykke ad vejen, og listen med ideer er lang. Men vi må konstatere, at det er et omfattende projekt at få stablet på benene. Der er flere interessenter, navnlig Kommunen, Naturstyrelsen og Trafikministeriet. Som vi vurderer det nu, er vi ganske enkelt for få, til at vi tror, vi kan lykkes.

Derfor, kære medlemmer – vi har brug for jer. Især de af jer, som føler jer generet af støjen. Konkret har vi brug for 8-10 medlemmer, som har lyst og energi til at kaste sig ind i dette frivillige, men meget meningsfulde arbejde, nemlig at få nedbragt støjgenerne fra Hillerødmotorvejen. Det kræver ikke særlige forudsætninger ud over lyst, engagement og evner til at få mindre opgaver løst i grupper eller på egen hånd. Konkret vil vi gerne have medlemmer, der kan møde hver anden måned gennem 1½-2 år plus lidt arbejde indimellem. I relation til støjvæggene fik vi den erfaring, at der opnås gode resultater gennem den energi og de synsvinkler, som en gruppe frivillige byder ind med.

Hvis du er interesseret i at være med, kan du blot svare på denne mail. Det samme, hvis du gerne vil vide mere eller har spørgsmål. Vi håber at høre fra dig inden for en halvanden uges tid. Vi vil gøre status 1. oktober.

7. september 2020

Regnskab og generalforsamling

Grundejerforeningens regnskabsår sluttede ultimo august, og regnskabet er afsluttet. Resultatet og status ligger nær budgettet og er i tråd med de senere års regnskaber.
Regnskabet kan ses på Foreningens hjemmeside: http://www.kollekolleparken.dk/regnskaber.html
 
Grundejerforeningens ordinære generalforsamling planlægges holdt onsdag d. 28. oktober 2020. Indbydelse og dagsorden følger senere.

24. august 2020

Indbrudsstatistik

Vi har bedt Politiet om de nyeste oplysninger om antallet af anmeldelser om indbrud og indbrudsforsøg i vores område. Baggrunden er de senere års bestræbelser på at nedbringe antallet, jf. tidligere omfattende kommunikation i medier og via Grundejerforeningen.

Tallene for 2019 er på niveau med året før, men tydeligt lavere end for tidligere år – særligt vedrørende Skolekrogen.Tabellen siger i alt 53 anmeldelser på fire år. Det vil sige, at lidt flere end hver femte af Foreningens 245 medlemmer (ejendomme) har oplevet et indbrud eller indbrudsforsøg i denne periode.

Opgørelsen viser også, at der er forskelle mellem vejene i vores område, antagelig fordi tyvenes ”arbejdsvilkår” og flugtmuligheder er forskellige.

Statistik til sammenligning

Vi havde i alt otte anmeldelser i 2019. Hvis vi antager, at der er 700 beboere i vores område, er antallet på ca. 11,5 pr. 1.000 indbyggere. Dette nøgletal kan benyttes i sammenligninger med statistik for Kommunen, Nordsjælland (Nordsjællands Politikreds) og hele landet.Hyppigheden i Danmark ligger omkring 8-10 pr. år pr. 1.000 indbyggere (de grå søjler), heldigvis med en faldende tendens. Endvidere ses det, at antallet er gået ned de senere år i Nordsjælland som helhed og – ikke mindst – i Furesø Kommune (de blå søjler), og at hyppigheden i vores kommune (mørk blå søjle) er kommet ned under landsgennemsnittet.

Vi ligger desværre stadig højt

Hyppigheden i Grundejerforeningens område er som nævnt ca. 11,5 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. Dette tal er på niveau med Nordsjælland som helhed, men desværre over 60% højere end tallet for Kommunen, som er ca. 7.

Der er således fortsat grund til årvågenhed og til at sætte sig ind i mulighederne for at nedbringe risikoen for indbrud. Se mere information mulighederne for sikring på www.botrygt.dk og på Grundejerforeningens hjemmeside www.kollekolleparken.dk/links.html.

Tallene om Grundejerforeningens ejendomme er indhentet fra Nordsjællands Politi. De kommer fra Politiets sagssystem POLSAS. Oplysningerne er behæftet med usikkerhed, da POLSAS er et administrativt system, der ikke har statistik som primært formål. Endvidere oplyser Politiet, at oplysningerne ikke er endelige, og at reguleringer vil kunne forekomme. Tallene om Danmark, Nordsjællands Politikreds og Furesø Kommune er indhentet fra www.statistik.politi.dk.

21. august 2020

Forbedring af endnu en sti - Det store fællesareal

Tiden er kommet til at gå videre med fornyelsen af vores stier.
Næste opgave er en de meget brugte forbindelsesstier på det store fællesareal.

Vi tager fat tirsdag, 8. sep, kl. 18:30.

Vi mødes ved "Kollekolle Børnehaven" ved Tornekrogen 64. Lige som de andre gange sørger Grundejerforeningen for at skaffe grus, stamper og drikkevarer. Det eneste, vi mangler, er tilsagn fra medlemmer, som vil hjælpe til i halvanden times tid.

Det vil være fint, hvis vi er 10-12 mand M/K – så sker der noget.

Medbring gerne trillebør og skovl – har du en rive, må du også gerne tage den med.

Har du tid og lyst til at være med, så sæt aftalen ind i kalenderen allerede nu. Du tilmelder dig ved blot at svare på denne mail.

15. august 2020

Renoveringsprojekter

Som tidligere fortalt oplever vi for tiden en udbredt lyst til at forny hus og have. Ved større projekter vil vi i bestyrelsen gerne orienteres på forhånd og være med til at balancere de hensyn, der måtte være, så projekterne kan gennemføres så hensynsfuldt som muligt.

I denne anledning vil vi gerne orientere om en særlig løsning, vi har fundet sammen med Anne og Mads Fog Tranberg, Sk 117, som står over for en større renovering inde i huset. Renoveringen er så omfattende, at de ikke kan bo inde i huset, og med to børn omkring skolestart er der ekstra hensyn at tage. 

Sammen med Anne og Mads har bestyrelsen fundet en løsning, hvor familien i en kortere periode har fået lov til at stille en campingvogn på fællesarealet lige ved siden af ejendommen. Den vil jo ikke ligefrem pynte på stedet, men løsningen fjerner den risiko, der ville være ved at have vogn placeret på fortov eller et andet sted tæt på de to 90 graders sving på Skolekrogen (nordlig ende). Perioden vil være fra uge 34 til og med uge 40. Anne og Mads sørger selv for en eventuel genetablering af græsset på fællesarealet, hvis det viser sig nødvendigt.

25. juli 2020

Oprydning med omtanke

Vi rydder ordentligt op

Mange medlemmer har benyttet Covid-19-perioden og/eller ferietiden til forskellige fornyelser. I huset og/eller i haven. Det er dejligt at se, at vores område fornys og vedligeholdes så pænt.

Ved større projekter (der måske også larmer) er det en god ide at informere de nærmeste omkringboende naboer og genboer om projektet og tidsplanen. Alle vil forstå og acceptere dels støj i rimeligt omfang, dels at det roder lidt en overgang. Nogle medlemmer har gennem tiden benyttet ”Box-IT” containere løsninger til opbevaring under arbejdet. Det er en smart og effektiv løsning, som dog kræver naboinvolvering, da pladsen kan blive trang for en periode, og fordi en container ikke ligefrem pynter på vejen. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man benytter foreningens Facebook-side til at dele og efterspørge alle slags erfaringer med foreningens medlemmer vedrørende have- eller boligrenovering.

Bygge og haveaffald bortskaffes selvfølgelig på en ordentlig måde. Det skal ske ved kørsel til genbrugspladsen eller via entreprenøren og naturligvis ikke ved at køre grene og træstubbe ind i en af vores skove og dumpe det der. At skaffe haveaffald af vejen på den måde er naturligvis … helt i skoven. Bestyrelsen opfatter et nyligt eksempel herpå som et enkeltstående tilfælde og har ikke erindring om noget lignende. Vi har i vores forening en god, fælles forståelse af, at vi gerne vil passe på vores område.

Vi er privilegerede ved at have to skove som naboer: Hareskov med indgang fra Gartnerkrogen og Kollekollevej. Og Nørreskov med indgang fra Skolekrogen. Lad os passe godt på disse kæmpe aktiver.

Genbrugspladsen på Ballerupvej er åben hver dag (altså også i weekender og ferietiden) kl. 10-18. Det er nemt at aflevere sit affald i forskellige grupper. Både affald fra oprydning i forskellige containere og grene, blade og jord fra havearbejde. https://www.furesoe.dk/borger/affald-og-genbrug/genbrugsstation/

Kommunen har også en fortræffelig Haveaffaldsordning, hvor haveaffald afhentes onsdag morgen hver anden uge. Betalingen er overkommelig. https://www.furesoe.dk/haveaffald

Links findes også på Grundejerforeningens hjemmesider.

13. juli 2020

Grillaften lørdag d. 29/8

10. juli 2020

Pæn indgang fra Gartnerkrogen til Hareskoven

Området langs stien fra bunden af Gartnerkrogen og ind til Hareskoven blev ryddet tidligere på året ved en stor fælles indsats. Nu er arealet blevet stubfræset, og hele overfladen er kørt over med en grenknuser. Derefter har vi sået græs.

Området fremstår nu rigtig flot. Et foto er vedhæftet. Kom forbi en dag og se, hvor pænt det er blevet.

Det bliver spændende at se, hvor hurtigt græsset får fat. Nabo-foreningen tager sig af græsklipningen fremover.

Vi mangler at få gjort stien bredere. De gamle sveller skal fjernes, og vi skal have etableret en skråning, da der er en niveauforskel langs det meste af stien. Denne sidste del af projektet kan tidligst startes til efteråret – afhængig af foreningens andre projekter og økonomien.
GK_krat_rydning.jpg


Tidligere nyheder


 

Opdateret 2. november 2021